Izolace plochých střech rovných tepelná

Máte dům s plochou střechou a rádi byste ji zateplili?

Za teplých letních dnů se ploché střechy rozpálí a v horních místnostech se nedá žít. Pak přijde podzim a vy si oddychnete. Jenže záhy je tu pro změnu zima a už zase řešíte dilema, zda topit více nebo méně, aby účet na jaře nebyl k nezaplacení. Každý rok se ta situace opakuje.

Je to tím, že pod střechou jsou výkyvy tepla mnohem větší, než by se zdálo. Díky dnešním moderním
technologiím zateplování střech můžete těmto výkyvům zamezit, aniž byste zatížili střechu nebo
vaši peněženku. Tepelná izolace rovných střech vám úsporou energií investici vloženou do izolace brzy vrátí.

Existuje vůbec nějaké rozumné řešení? Jediná pomoc je tepelná izolace plochých střech. Jenže jak to provést, a ke všemu snadno a rychle?

Mimo izolace plochých střech Vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Izolace plochých střech - máme dlouholeté zkušenosti

Naše firma vám může nabídnout svoje dlouholeté zkušenosti s realizací izolací plochých střech. Naši vyškolení odborníci vždy kladou maximální důraz na precizní provedení tepelné izolace rovných střech. Na základě dlouholetých zkušeností provádíme tepelné izolace plochých střech s využitím efektivních a moderních postupů. Můžeme vám nabídnout zpracování komplexní tepelné izolace plochých střech včetně osazení klempířských prvků a případné montáže střešních oken.

V rámci izolace plochých střech pro vás vypracujeme projektovou dokumentaci a zajistíme stavební povolení, provedeme stavební dozor. Během provádění tepelné izolace rovných střech poskytujeme kompletní servis až po zajištění kolaudace. Samozřejmostí je vždy profesionální přístup všech zaměstnanců firmy.

Izolace plochých střech tzv. na klíč

Tepelná izolace plochých střech je u naší firmy vždy nabízena tzv. na „klíč“. Při izolaci ploché střechy nebudete muset shánět jednotlivé řemeslníky a plánovat jejich činnosti. U firmy Bohemia Decor Group s.r.o. za vás vše zrealizuje dobře sehraný tým. Koordinujeme práci jednotlivých řemeslníků a denně kontrolujeme jejich činnost. Pracují pro nás všechny potřebné stavební profese a máme k dispozici veškerou potřebnou stavební techniku. Jsme schopni zrealizovat jakýkoliv váš požadavek týkající se tepelné izolace ploché střechy.

Zaručujeme profesionální služby se vstřícným a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Tepelná izolace plochých střech - vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Starší bytové domy, o něco novější paneláky a starší chaty s plochou střechou, vykazují v tepelné izolaci střechy velmi slabé místo. I když nějakou izolaci mají, je nekvalitní, poplatná době vzniku stavby. Zřejmě izolovala špatně už jako nová, po mnoha letech ještě slehla vlivem své vlastní váhy a vlhkost dokonala dílo zkázy. Vytvořila se z ní kompaktní pevná hmota, která neizoluje téměř vůbec.

Tepelná izolace rovné střechy - proč?

Tepelná izolace plochých střech - izolace jednou provždy

Příjemné klima a bydlení, záruka dlouhověké izolace, žádné teplotní výkyvy a průvany, vaše střecha bude chránit dům před povětrnostními vlivy po několik generací.

Tepelná izolace plochých střech - teplotní stabilita 

Tepelně izolovaná střecha zamezí tepelným mostům i zatékání a hlavně v půdním prostoru vytvoří optimální, stabilní klima. Vy se tak budete na půdě cítit příjemně jak v létě, tak v zimě.

Tepelná izolace plochých střech - hodnota objektu

S tepelnou izolací rovné střechy se rázem zvýší nejen užitná hodnota domu, ale především také kvalita bydlení, kterou oceníte po celý rok.

Tepelná izolace plochých střech - úspora 

Izolace rovné střechy sníží průniky tepla až o 50 %. Ušetříte tak značně na nákladech na vytápění, proto se investice do izolace ploché střechy dlouhodobě vyplatí.

Izolace ploché střechy – jak jí provádíme?

 • Provedeme prohlídku objektu, zaměříme střechu, zjistíme skladbu stávajícího střešního souvrství včetně provedení sondy.
 • Pokud není zpracován projekt, navrhneme a doporučíme nejvhodnější řešení a materiály pro vaši plochou střechu  - správný typ, tloušťku izolace a její správnou ochranu (folie, lepenka s posypem, modifikovaný asfaltový pás).
 • Podle provozních podmínek interiéru posuzovaného objektu navrhneme správnou parozábranu.
 • Na základě zjištěných informací zpracujeme cenovou nabídku včetně podrobného položkového rozpočtu.
 • Po dohodnutí smluvních podmínek provedeme tahové zkoušky pro určení způsobu kotvení nové střešní izolace
 • Návrh kotevního plánu (mechanické kotvení) závisí na tvaru, výšce a umístění budovy v terénu a na použitém izolačním materiálu.
 • Před započetím vlastních izolačních prací obdržíte telefonní čísla všech pracovníků odpovědných za realizaci vaší zakázky.
 • Odstraníme zbylé staré vrstvy lepenky nebo jiných materiálů a odpad odvezeme a ekologicky zlikvidujeme
 • Práce na nové tepelné izolaci plochých střech provádíme průměrnou rychlostí cca 100 m2 za 3 dny běžné střechy.
 • Veškeré menší nadstřešní prvky (komíny, vzduchotechnika) provedeme kompletním opláštěním použitým hydroizolačním materiálem.
 • Při izolaci plochých střech pracujeme bezpodmínečně pouze s certifikovanými a námi prověřenými materiály, které zaručují nejvyšší kvalitu a dlouhodobou životnost (hydroizolační folie PVC nebo TPO, modifikované asfaltové pásy s posypem nebo bez posypu).
 • Nejpozději po roce  (po prvním zimním období) provedeme zdarma garanční prohlídku střechy.

Tepelná izolace ploché střechy - výběr izolací

Tepelná izolace střechy má zpravidla za úkol nejen zvýšit tepelný odpor střešního pláště, ale také snést zatížení od technologií, pohybu osob na střeše, povětrnostních vlivů. Někdy tepelná izolace rovných střech také vytváří spád hydroizolační vrstvy. Tepelná izolace ploché střechy až na výjimky musí být krytá hydroizolací tak, aby nemohlo docházet k zatékání do střešního pláště.

Mnoho střešních plášťů však nesplňuje tepelně izolační požadavky, protože jejich správnou funkci narušily chyby způsobené v určité fázi návrhu, přípravy nebo aplikace. Zanedbání byť jen drobné chyby může časem přerůst až do poruchy způsobující havarijní stav konstrukce.

Tepelná izolace ploché střechy - osvědčené materiály

Tepelná izolace plochých střech - hydroizolační folie PVC nebo TPO      

Tyto izolační materiály mají vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a velmi dobrou chemickou odolnost vůči agresivním vlivům ovzduší. Strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání, vysoká propustnost pro vodní páry, vynikající svařitelnost, minimální přitížení nosné konstrukce střechy, minimální požární zatížení objektu, hygienická a ekologická nezávadnost, to všechno jsou klady tohoto izolačního materiálu.

Tepelná izolace plochých střech - SBS modifikované asfaltové pásy 

Modifikované asfaltové pásy jsou vyztužené kvalitními nosnými vložkami, které se liší dle zamýšleného použití pásu a dodávají tomuto materiál výborné mechanické vlastnosti, jako je např. velmi dobrá pevnost v tahu, průtažnost, vysoká odolnost proti statickému a dynamickému proražení a jiné. Pásy jsou vždy opatřeny posypem. Posyp může být minerální (drcená břidlice) nebo keramický, přibarvovaný a hydrofobizovaný.

Tepelná izolace 

Pokud je příčinou vlhnutí kondenzace páry z interiéru, je třeba upravit také vnitřní prostředí budovy. Zpravidla je řešením úprava vnější tepelné izolace. Tím se zvýší teplota celé konstrukce a kondenzační zóny se posunou mimo zdivo.

Hydroizolace ploch

Sanace střech

Pro sanaci střech se používají většinou asfaltové pásy nebo speciální fólie z PVC. Materiály používané pro izolaci musí zaručovat vysokou prostupnost vodních par a co nejnižší hmotnost, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování nosné konstrukce střechy.

Sanace podlah

Pro sanaci podlah se používá několik různých řešení v závislosti na konkrétních dispozicích stavby. K sanaci se většinou využívají svařované plastové fólie nebo modifikované asfaltové pásy s kvalitní vložkou. Důležitý krok pro kvalitní funkčnost sanace je napojení podlahového systému na sanaci stěn.

Rekonstrukce bytů Praha

Izolace ploché střechy je popsána i na našem webu, kde je prezentována zejména stříkaná pěnová izolace. Lze zde také najít informace na téma tepelná izolace.