Izolace podkroví

Přestavujete podkroví? Jak vyřešit zateplení a jak zabránit letnímu přehřívání?

Podkroví představuje lákavou možnost rozšíření obytných prostor, zároveň jde ale z hlediska energií a nároků na technické provedení o rizikovou část stavby. Co je nutné v případě stavebních úprav podkroví pohlídat a jak se vyvarovat těžko napravitelným chybám?

Dobře provedená izolace podkroví by měla být zárukou, že podkroví bude po energetické i technické stránce zabezpečeno.

Mimo izolace podkroví Vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Izolace podkroví od společnosti Bohemia Decor Group

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. pro vás zrealizuje provedení kompletní izolace podkroví. Na základě dlouholetých zkušeností jsme schopni vám nabídnout profesionální, efektivní a moderní způsoby izolace podkroví. Při práci využíváme všechny dostupné metody, technologie a moderní materiály určené pro izolace podkroví. Jsme schopni zrealizovat jakýkoliv váš požadavek týkající se izolace vašeho podkroví.

Zvládáme široké spektrum stavebních činností a disponujeme vlastními proškolenými pracovníky a veškerou potřebnou stavební technikou. Nabízíme vám ideální možnost vyřešit kompletní izolace podkroví na klíč. U nás proběhne vše v krátkém časovém úseku a za rozumných cenových podmínek. Zaručujeme vám profesionální služby se vstřícným a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Při izolaci podkroví nebudete muset shánět jednotlivé řemeslníky a plánovat jejich činnosti. U firmy Bohemia Decor Group s.r.o. za vás vše zrealizuje dobře sehraný tým. Tím se vyhnete všem nepříjemným starostem. Ve svém týmu disponujeme všemi potřebnými odbornostmi – zedníky, pokrývači, podlaháři, elektroinstalatéry, obkladači i vodoinstalatéry. Koordinujeme práci jednotlivých řemeslníků a denně kontrolujeme jejich činnost. Spolupracujeme také s projektanty, bytovými architekty i designéry a součástí naší nabídky je předprojektová a projektová příprava.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Izolace podkroví - vypracujeme nezávaznou nabídku zdarma.

K dokonalému řešení izolace podkroví patří nejen starost o vlastní tepelné izolace ale i o ochranu proti přehřívání a celkové fungování obytného interiéru. Propojuje se zde problematika tepelného zabezpečení interiéru, ochrany konstrukcí i hygieny bydlení. Důležité je promyšlení samotného záměru a projektu i dokonalé řemeslné provedení.

Izolace podkroví - volba izolace = základ výsledného efektu

Izolaci podkroví lze umístit mezi krokve (v případě dvouplášťové střechy) nebo nad ně (u jednoplášťové). Při izolaci krovu je situace složitější než třeba při izolaci zdí a k omezení tepelných ztrát nestačí pouze umístit mezi krokve co největší vrstvu izolačního materiálu.

Izolace podkroví v konstrukcích dvouplášťových střech:

Izolace podkroví - polystyren (EPS)

Pěnový polystyren je klasický materiál pro izolaci krovů je pěnový polystyren (EPS), který se dodává v nařezaných blocích a vyznačuje se velmi dobrými tepelně izolačními parametry. V případě jeho použití v krovu je nutné zajistit spolehlivou hydroizolaci. K výhodám použití EPS patří jeho přijatelná cena.

Izolace podkroví - minerální vlna

Minerální vlna se vyrábí tavením hornin (nejčastěji čediče nebo křemene), která je po tepelném vytvrzení a ochlazení řezána do rolí nebo desek standardních rozměrů. Má vysoký bod tání a odolává lépe ohni. Ani minerální izolace by ale neměla být dlouhodobě vystavována vlhku. Komplikací při její instalaci bývá nutnost chránit pokožku a dýchací cesty před prachem z minerálních vláken.

Izolace podkroví - celulóza

Jedná se o foukanou celulózovou izolaci Climatizer Plus vyrobenou z recyklovaného novinového papíru. Technologie izolace spočívá v zafoukání izolace, kdy speciální stroj zaplní izolací připravené dutiny stěn, střech nebo stropů a míst, kam běžnou izolaci nelze aplikovat. Vytvoří velmi kompaktní izolační vrstvu. Je upravena tak, aby odolala požáru, hnilobě, hlodavcům i hmyzu.

Izolace podkroví - foukaná izolace z kamenné vlny

Další druh foukané izolace představuje kamenná vlna. Foukaná izolace z kamenné vlny zvyšuje odolnost správně vyplněných konstrukcí. Výborná je reakce na oheň, a to na stupni A1. Izolace je k mání ve třech modifikacích označených L, Standard a Mini a každá se hodí k různým možnostem použití.

Izolace podkroví - konopí

Ekologická varianta izolace podkroví. Z konopných vláken jsou vyráběny tepelně izolační materiály ve formě desek či rouna - termokonopí. Snadná manipulace umožňuje rychlou a jednoduchou montáž mezi krokve a díky srovnatelným tepelně izolačním vlastnostem, mohou konopné materiály nahradit minerální vlnu. Uchovávají si dlouhodobě své vlastnosti, jsou pevné, odolné proti vlhkosti, nehrozí ani napadení škůdci či hnilobou.

Izolace podkroví v konstrukcích jednoplášťových střech:

Jedná se o moderní způsob provedení izolace podkroví, při němž je ale potřeba sundat střešní krytinu. Nezmenšuje obytný prostor, minimalizují se tepelné mosty, rychlá montáž, snížená paropropustnost – to jsou výhody tohoto postupu.

Na volné krokve se kladou speciální izolační šablony z polystyrenu a teprve na tuto izolační vrstvu se pokládají tašky. Systém vylučuje vznik tepelných mostů i problémy s vlhnutím dřevěných trámů.

Izolace podkroví - parozábrana

Podkroví je třeba chránit nejen před venkovní vlhkostí a chladem, ale i před vlivy ze strany interiéru. V interiéru vzniká vlhkost odpařováním vody, která proniká do obvodového pláště, kde může způsobit jejich poškození (např. hnití krovů, vznik plísní apod.).

K ochraně slouží parozábrana - neprodyšná vrstva vložená do skladby stěny nebo střechy, která zabraňuje vnikání vodních par proudících z interiéru do střešního nebo stěnového souvrství.

Izolace podkroví - okna

Při izolaci podkroví je nutné se zaměřit také na okna. Jimi může unikat 20 až 40 % tepelné energie. Pro izolaci podkroví je nejlepší použití oken s izolačními trojskly.

Na izolace a na rekonstrukce bytů Praha jsme skutečný odborníci.

Izolace podkroví je popsána i na našem webu, kde je prezentována zejména stříkaná pěnová izolace. Je zde také uvedena i tepelná izolace.