Izolace šikmých střech tepelná

Potřebujete zateplit šikmou střechu a získat tak v podkroví další obytný prostor?

Střecha představuje ihned po fasádě zásadní zdroj úniků tepla z domu. Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Její izolaci je proto potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Izolací šikmé střechy získáme příjemné podkrovní prostory pro bydlení. V zimních obdobích zamezí únikům tepla, v létě znesnadní snadný prostup tepla od slunečního záření dovnitř domu a můžeme tím výrazně snížit své účty za energie. Tepelná izolace šikmých střech vám úsporou energií investici vloženou do izolace brzy vrátí.

Profesionálně provedená tepelná izolace šikmých střech zaručí, že se za chladných večerů nebudete třást zimou a v parných dnech si naopak můžete být jisti, že se v interiéru domu budete cítit příjemně.

Mimo tepelné izolace šikmých střech Vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Tepelná izolace šikmých střech od Bohemia Decor Group s.r.o

S realizací tepelných izolací šikmých střech má Firma Bohemia Decor Group s.r.o. dlouholeté zkušenosti. Nabízíme vám svoje profesionální služby nejen při izolaci šikmých střech, ale také při realizaci půdních vestaveb, rekonstrukcích podkroví nebo izolacích zdí. Na základě dlouholetých zkušeností provádíme tepelné izolace šikmých střech s využitím efektivních a moderních postupů. Můžeme vám nabídnout zpracování komplexní izolace šikmých střech včetně následné pokládky střešní krytiny, montáže střešních oken a osazení klempířských prvků tzv. na „klíč“.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. disponuje pro bezchybné provedení tepelné izolace šikmých střech všemi potřebnými odbornostmi – zedníky, pokrývači, truhláři, elektroinstalatéry, obkladači i vodoinstalatéry. Práci všech řemeslníků vždy koordinuje vedoucí pracovník a denně kontroluje jejich činnost. U firmy Bohemia Decor Group s.r.o. za vás vše zrealizuje dobře sehraný tým. Vždy klademe maximální důraz na precizní provedení tepelné izolace šikmých střech. Jsme schopni zrealizovat jakýkoliv váš požadavek týkající se tepelné izolace střechy.

Při realizaci tepelných izolací šikmých střech zajišťujeme vypracování projektové dokumentace, zajišťujeme stavební povolení, provádíme stavební dozor a poskytujeme kompletní servis během prací až po zajištění kolaudace. Samozřejmostí je profesionální přístup všech zaměstnanců firmy.

Zaručujeme vám profesionální služby se vstřícným a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Tepelná izolace šikmých střech - vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

K dokonalému řešení izolace šikmých střech patří nejen starost o vlastní tepelné izolace ale i o ochranu proti přehřívání a celkové fungování izolovaného interiéru. Propojuje se zde problematika tepelného zabezpečení interiéru, ochrany konstrukcí i hygieny bydlení. Důležité je promyšlení samotného záměru a projektu i dokonalé řemeslné provedení.

Tepelná izolace šikmých střech - proč?

Tepelná izolace šikmých střech - úspora

Izolace šikmých střech sníží průniky tepla až o 50 %. Ušetříte tak značně na nákladech na vytápění, proto se investice do zateplení střechy dlouhodobě vyplatí.

Tepelná izolace šikmých střech - hodnota objektu

S tepelnou izolací šikmé střechy se rázem zvýší nejen užitná hodnota domu, ale především také kvalita bydlení, kterou oceníte po celý rok.

Tepelná izolace šikmých střech - teplotní stabilita

Izolovaná šikmá střecha zamezí tepelným mostům i zatékání a hlavně v půdním prostoru vytvoří optimální, stabilní klima. Vy se tak budete na půdě cítit příjemně jak v létě, tak v zimě.

Tepelná izolace šikmých střech - izolace jednou provždy

Příjemné klima a bydlení, záruka dlouhověké izolace, žádné teplotní výkyvy a průvany, vaše střecha bude chránit dům před povětrnostními vlivy po několik generací.

Tepelná izolace šikmých střech – správná volba izolace = základ výsledného efektu

Izolace šikmých střech lze v případě dvouplášťové střechy umístit mezi krokve nebo u jednoplášťové nad krokve. Při izolaci krovu je situace složitější než třeba při izolaci zdí a k omezení tepelných ztrát nestačí pouze umístit mezi krokve co největší vrstvu izolačního materiálu.

Tepelná izolace šikmých střech má zpravidla za úkol nejen zvýšit tepelný odpor střešního pláště, ale také snést zatížení od technologií a povětrnostních vlivů.

Tepelná izolace šikmých střech - vhodné typy:

  • tepelné izolace na bázi skleněných vláken
  • tepelné izolace na bázi čedičových vláken
  • tepelné izolace na bázi dřevních vláken
  • tepelné izolace na bázi foukané celulózové izolace
  • tepelné izolace na bázi foukané kamenné vlny
  • kombinace těchto materiálů

Tepelná izolace šikmých střech - konstrukční řešení

Tepelná izolace šikmých střech - pojistná hydroizolační fólie

Důležité je dbát na paropropustnost a vodotěsnost této vrstvy. Izolace šikmých střech mezi krokvemi - výběru tepelné izolace střechy musíme vždy věnovat dostatečnou pozornost a aplikovat se musí napevno tak, aby nevznikaly netěsnosti. Nevhodně zvolená izolace nebo nedostatečně určená tloušťka tepelného izolantu může způsobovat tepelné ztráty izolace šikmých střech.

Tepelná izolace šikmých střech - parozábrana

Nesprávně zvolená parozábrana při izolaci šikmých střech nebo porušení parozábrany může zapříčinit pronikání vlhkosti do tepelné izolace střechy. Tím by mohlo dojít ke snížení její schopnosti tepelně izolovat. Parozábranu je nutné ukládat natěsno. Spoje by měly být přelepeny nebo dostatečně přeloženy. Důležité je dodržet poměr tepelné izolace před a za fólií 1 : 4 až 1 : 5 (čemuž odpovídají 4 cm izolace před a 20 cm za parozábranu).

Tepelná izolace šikmých střech - doplňková izolace

Pokud nepoužijeme doplňkovou tepelnou izolaci, může dojít k tvorbě tepelných mostů a představuje to riziko vzniku povrchové kondenzace.

Konečný pohledový obklad - u všech obkladů je nutné dbát na to, aby se konstrukčními prvky neporušila parozábrana. V současnosti se často používají různě profilované dřevěné obklady nebo obklady ze sádrokartonových desek.

Izolace šikmých střech - materiály:

Tepelná izolace šikmých střech - minerální vlna

Minerální vlna se vyrábí tavením hornin (nejčastěji čediče nebo křemene), která je po tepelném vytvrzení a ochlazení řezána do rolí nebo desek standardních rozměrů. Má vysoký bod tání a odolává lépe ohni. Ani minerální izolace by ale neměla být dlouhodobě vystavována vlhku. Komplikací při její instalaci bývá nutnost chránit pokožku a dýchací cesty před prachem z minerálních vláken.

Tepelná izolace šikmých střech - polystyren (EPS)

Jedná se o klasický materiál pro izolaci krovů - pěnový polystyren (EPS), který se dodává v nařezaných blocích a vyznačuje se velmi dobrými tepelně izolačními parametry. V případě jeho použití v krovu je nutné zajistit spolehlivou hydroizolaci. K výhodám použití EPS patří jeho přijatelná cena.

Tepelná izolace šikmých střech - foukaná izolace z celulózy

Foukaná celulózová izolace je vyrobena z recyklovaného novinového papíru. Technologie izolace spočívá v zafoukání izolace, kdy speciální stroj zaplní izolací připravené dutiny stěn, střech nebo stropů a míst, kam běžnou izolaci nelze aplikovat. Vytvoří velmi kompaktní izolační vrstvu. Je upravena tak, aby odolala požáru, hnilobě, hlodavcům i hmyzu.

Tepelná izolace šikmých střech - foukaná izolace z kamenné vlny

Další druh foukané izolace představuje kamenná vlna. Foukaná izolace z kamenné vlny zvyšuje odolnost správně vyplněných konstrukcí. Výborná je reakce na oheň, a to na stupni A1. Izolace je k mání ve třech modifikacích a každá se hodí k různým možnostem použití.

Tepelná izolace šikmých střech - stříkaná polyuretanová pěna (PUR pěna)

Jedná se o tepelnou i zvukovou izolaci, která dokonale přilne k povrchu a utěsní každou skulinku. Jejím použitím tedy vznikne homogenní vrstva bez spár, eliminující tepelné mosty. Tato stříkaná izolace neztrácí izolační vlastnosti po celou dobu životnosti. Je odolná vůči bakteriím, plísním a odpuzuje hlodavce. 

Na izolace a rekonstrukce bytů jsme skutečný odborníci