Izolace sklepa proti spodní vodě

Proniká vám do sklepa voda? Máte na zdích ve sklepě plíseň?

Vlhkost se do místností dostává převážně z podlahy a spárami mezi stavebními materiály při špatné či žádné izolaci sklepa proti spodní vodě. To může vést u starších domů k částečnému zatopení sklepa spodní vodou.

Aby zdivo ve sklepě zůstalo suché i v budoucnu, je nutné provést správnou izolaci sklepa proti spodní vodě. Pokud chcete odstranit příčinu, čeká vás izolace sklepa proti spodní vodě prostřednictvím několika možných způsobů. Je nutné provést vodorovnou (horizontální) i svislou (vertikální) izolaci.

Mimo izolace sklepa Vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Izolace sklepa proti spodní vodě od profesionálů

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. vám může nabídnout provedení komplexní izolace sklepa proti spodní vodě. Na základě dlouhodobých zkušeností svým zákazníkům nabízíme efektivní a moderní způsoby izolace sklepa proti spodní vodě s individuálním a profesionálním přístupem. Při práci využíváme všechny dostupné metody, technologie a moderní materiály určené pro izolace sklepa proti spodní vodě.

Izolace sklepa proti spodní vodě provádíme bez ohledu na tloušťku odvlhčovaného zdiva, jeho zasažení vlhkostí a skladbu materiálu. Naši zkušení a proškolení pracovníci provádějí všechny izolace sklepa proti spodní vodě za použití certifikovaných materiálů a technologií. Na postup prací vždy dohlíží autorizovaný technický dozor. Firma Bohemia Decor Group s.r.o. se snaží o profesionální a individuální přístup ke každé zakázce při zachování vysokého stupně kvality.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ.

Izolace sklepa proti spodní vodě - vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Obecně by práce při izolaci sklepa proti spodní vodě měly být prováděny z venkovní strany. Jsou však situace, kdy je přístup ke zdivu z venkovní strany velmi problematický. Přesto i v těchto případech, pokud se postupuje s potřebnou pečlivostí, je možná a úspěšná izolace z vnitřní strany.

Izolace sklepa proti spodní vodě - nabízený komplexní program

Při izolaci sklepa proti spodní vodě se většinou kombinují různé sanační systémy. Námi prováděné práce jsou vždy provedeny kvalitně a zaručují dlouholeté řešení problémů s vlhkostí. Naše firma provádí vlhkostní průzkumy s vyhodnocením, diagnostiku staveb, návrhy a komplexní projekty.

Sklep můžeme izolovat před nepříznivým působením vody:

použitím izolačního materiálu na základy, na zdivo pod úrovní terénu nebo dodatečným zhotovením ochranné vrstvy vodotěsnou omítkou (v současnosti jde o méně používaný způsob). Vzduchovou vrstvou (dnes se tento způsob používá pouze při rekonstrukcích)

  • elektroosmózou
  • injektáže
  • speciální izolační vrstvou - hydroizolační soustavou (nejčastější a nejúčinnější způsob)
  • ochranou vně objektu systémem drenáží po obvodu domu
  • izolace podřezáním zdiva nebo vrážením ocelových plechů

Izolace sklepa proti spodní vodě - pásová izolace

K pásové izolaci sklepa proti spodní vodě se používají modifikované asfaltové pásy, které se natáhnou na dané místo. Po tepelném spojení se provede ochranný nátěr a nanese se vrchní cementová izolace technologií PCI.

Izolace sklepa proti spodní vodě - stěrková izolace

Speciální stěrková hmota se natře nebo nastříká na izolovaný povrch a nechá se vytvrdit. Po vytvrzení tenkovrstvé izolace lze získat bezešvý a bezespárý povrch. Po několika dnech je možno základ zasypat a celý proces izolace sklepního zdiva lze zkrátit technologicky do časového horizontu tří dnů.

Izolace sklepa proti spodní vodě - injektáž zdiva

Injektáž se provádí v cihelném, smíšeném i v kamenném zdivu. Při této metodě se do zdiva injektují speciální hydrofobní prostředky. Pomocí tlakové a beztlakové chemické injektáže se vytvoří dodatečná horizontální izolace. Do zdiva se navrtají dutiny, ve vzdálenosti cca 120 mm. Průměr vrtů při beztlakové injektáži je 30 mm a jejich úhel je v rozmezí 30 až 45 stupňů. Byla-li injektáž provedena v oblasti pod úrovní terénu, je nutné provést ještě vertikální izolaci, abychom dostatečně zabránili průniku boční vlhkosti. Používáte-li injektáž u starých domů, jejichž tloušťka zdí činí 1 m a více, je nutné zeď injektovat z obou stran.

Izolace sklepa proti spodní vodě - podřezání zdiva

Izolace sklepa proti spodní vodě - řetězová pila

Prořezává cihelné zdivo ve spáře. Do spáry se vkládá izolační fólie o síle 2 mm. Zdivo se zaklínuje pevnostními klíny a na závěr se spára injektuje cementovou směsí. Fólie přesahuje přes zdivo dle potřeby následných izolací podlah a podobně.

Izolace sklepa proti spodní vodě - diamantové lano

Smyčka tvořená lanem s průmyslovými diamanty postupně prořezává smíšené nebo kamenné zdivo bez průběžné spáry. Po prořezání spáry se vkládá izolační fólie o síle 2 mm. Zdivo se klínuje pevnostními klíny a závěrem se proříznutá spára injektuje cementovou směsí.

Metoda podřezání zdiva zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost. Takto provedené odvlhčení zdí vydrží až do konce životnosti celé stavby.

Na podřezání zdiva v současné době nemáme kapacity

Izolace sklepa proti spodní vodě - vrážení plechů

Jedná se zarážení ocelových desek do průběžných spár ve zdivu. Použití je omezeno pouze na existenci průběžné ložné spáry ve zdivu. Při aplikaci této metody nedochází k razantnímu zásahu do statiky budovy, celá metoda je velmi šetrná. Odvlhčení domů pomocí vrážení plechů je poměrně rychlé a lze jej provádět i za současného provozu objektu.

Xzo drokartonových desek otvory (cca 50 x 50cm) vzdálené od sebe max. 3m,  tak aby aplikátor foukané zvukové izolace mohl do prostoru dosáhnout a prostor efektivně vyplnit pěnou.

Izolace sklepa stejně jako rekonstrukce bytů zvládáme na vysoké a odborné úrovni.