Nadkrokevní izolace střech

Nadkrokevní izolace - více tepla i prostoru!

Střecha by měla odolávat po dlouhé roky nejrůznějším povětrnostním vlivům. Střešní krytina, ale také nadkrokevní izolace střech, musejí být proto odolné vůči horku, zimě, vlhkosti a náročným klimatickým podmínkám.

Krov, opatřený z vnější strany plnoplošným záklopem, je ideální konstrukce pro zajištění střešního pláště Nadkrokevní izolace střech je moderní a funkční řešení izolace vaší střechy, představuje velice vhodné řešení jak v případě rekonstrukce střechy, tak i v případě realizace novostavby. Instalace tohoto izolačního systému se provádí nad samotné krovy, v případě rekonstrukce není se nejedná o žádný složitý postup. V podstatě stačí pouze odebrat střešní krytinu a provést nadkrokevní izolaci střech.

Nadkrokevní izolace střech od firmy Bohemia Decor Group

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. má s realizací nadkrokevní izolace střech dlouholeté zkušenosti. Profesionálně provedené nadkrokevní izolace střech vám zaručí, že se v chladných dnech nebudete třást zimou a v parných dnech si naopak můžete být jisti, že se v interiéru domu budete cítit příjemně a získáte tak příjemné podkrovní prostory pro bydlení. Tato izolace v létě znesnadní prostup tepla od slunečního záření dovnitř domu a v zimních obdobích zamezí únikům tepla. Tím můžete výrazně snížit své účty za energie. Nadkrokevní izolace střech vám úsporou energií investici vloženou do izolace brzy vrátí.

Pro bezchybné provedení nadkrokevní izolace střech disponujeme všemi potřebnými odbornostmi - pokrývači, truhláři, zedníky, elektroinstalatéry, atd. Práci všech řemeslníků vždy koordinuje vedoucí pracovník a denně také kontroluje jejich činnost. U firmy Bohemia Decor Group s.r.o. za vás vše zrealizuje dobře sehraný tým. Jsme schopni zrealizovat jakýkoliv váš požadavek týkající se nadkrokevní izolace střech. Samozřejmostí je profesionální přístup všech zaměstnanců firmy.

Při nadkrokevní izolaci střech zajišťujeme vypracování projektové dokumentace, stavební ohlášení, provádíme stavební dozor a poskytujeme kompletní servis až do zajištění kolaudace. Na základě dlouholetých zkušeností provádíme nadkrokevní izolace střech s využitím všech moderních postupů.

Zaručujeme vám profesionální služby se vstřícným a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme dodržení dohodnutých časových termínů, seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Mimo nadkrokevní izolace střech nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Nadkrokevní izolace střech - kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Nadkrokevní izolace střech je logickým vyústěním trendu přiznávání krokevních prvků v interiérech a minimalizace tepelných mostů. Kromě vizuálního efektu má střecha provedená systémem nadkrokevní izolace ještě efekt funkční.

V interiérech objektů, kde jsou krokve umístěny, je prakticky stálá teplota a poměrně malé výkyvy relativní vlhkosti. Další výhodou je získání prostoru v interiéru a jeho členění.

Systém nadkrokevní izolace střech je jednoduchý. Na běžnou nosnou konstrukci krovu (nejčastěji krokve) se aplikuje bednění, na které se položí parozábrana a na ni se již klade nosná část nadkrokevního systému. Poté se mezi tyto prvky tvrdé tepelné izolace osadí další, většinou měkká tepelná izolace a položí se hydroizolační folie. Speciálními vruty se skrz tepelnou izolaci do podkladních krokví připevni kontralatě a  pokračujeme montáží střešní krytiny.

Nadkrokevní izolace střech - výhody

  1. Podhled tvoří viditelné krokve – palubkový obklad nebo sádrokartonové desky mezi krokvemi.
  2. Montáž nadkrokevní izolace je jednodušší a rychlejší než aplikace minerální izolace mezi nebo pod krokvemi.
  3. Izolace není kombinovaná s jinými stavebními prvky s rozdílnými tepelně izolačními vlastnostmi.
  4. Nadkrokevní izolací se vyhneme složité a komplikované skládané konstrukci.
  5. Nadkrokevní systém se může kdykoliv zkombinovat se systémem tepelné izolace mezi a pod krokve.
  6. Díky prakticky libovolné tloušťce tepelné izolace splníme i velmi přísné legislativní požadavky.
  7. Nesnižujeme obývaný prostor v interiéru.
  8. Nedochází k tepelným mostům způsobených vlastní konstrukcí (krokvemi, instalacemi, anténou atd.).
  9. Tento systém se může provádět s minimálními zásahy do interiéru.

Nadkrokevní izolace třech - rozdělení systémů

Nadkrokevní izolace střech - systémy vícevrstvé

Střešní plášť má kombinaci vrstev z různých materiálů s rozdílnými tepelně izolačními vlastnostmi

Nadkrokevní izolace střech - systémy jednovrstvé

Sstřešní plášť tvoří jedna homogenní vrstva o stejných tepelně izolačních vlastnostech

Nadkrokevní izolace střech - vícevrstvé systémy

Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými krokvemi a bedněním, na které se položí parozábrana, tepelná izolace z minerální vlny (sklo, čedič) mezi nosné prvky - kontralatě s krytinou na latích nebo bednění. Nosné prvky mohou být dřevěné, kovové nebo z tvrzené minerální izolace. Vícevrstvý systém vyžaduje parozábranu, která se aplikuje pod tepelnou izolaci nebo mezi vrstvy tepelné izolace. Tato vrstva musí být vzduchotěsně slepená a napojená na stěny a prostupy. Pod krytinou je vždy pojistná hydroizolace.

Nadkrokevní izolace střech - jednovrstvé systémy

Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných krokví, na které se může a nemusí položit celoplošný záklop z palubek, OSB desek apod. Na celoplošné bednění klademe parozábranu. Tepelná izolace z tuhých desek je položena v jedné vrstvě na krokve nebo celoplošné bednění. Kotveni šrouby přes tepelnou izolaci do krokví dle podmínek dodavatele tepelné izolace.

Z uvedeného přehledu je vidět, že jsou k dispozici různé nadkrokevní systémy. Pro běžného zákazníka je dost obtížné se v těchto systémech orientovat a porovnávat jejich výhody a nevýhody. Naši profesionálové vám  s jistotou pomohou vybrat to nejlepší řešení  nadkrokevní izolace střechy.

Jen správně vybraná skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje nežádoucí následky kondenzace vodní páry, zajišťuje příjemnou pohodu bydlení, minimalizuje náklady na teplo a je trvale funkční.

Také se zaměřujeme na rekonstrukce bytů Praha.

Nadkrokevní izolace je popsána i na našem webu, kde je prezentována zejména stříkaná pěnová izolace. Jsou zde také inforamce na téma tepelná izolace.