Odvlhčení domu – sklepa, zdí a bytu

Máte vlhký dům nebo vlhké zdi v bytě? Máte na zdích ve sklepě plíseň?

Vlhké či vlhnoucí zdivo u staveb nebo bytů je problémem v mnoha ohledech. Ze začátku malé prasklinky či dutinky se postupem času můžou rozšířit a narušit tak celkovou konstrukci objektu. Kromě výskytu plísní, snížené pevnosti s sebou přináší vlhkost zdiva také snížení tepelně izolačních schopností stěn, nebo nevratné chemické změny ve zdivu.

Pokud právě s hrůzou zjišťujete, že máte v místnostech mokré mapy na zdi, že se vám v těchto místech odlupuje malba a v horším případě bobtná, praská a opadává omítka. Domem se vám šíří „vůně“ zatuchliny a plísně. Pokud chcete odstranit příčinu, čeká vás odvlhčení domu prostřednictvím několika možných způsobů.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. vám může nabídnout kompletní odvlhčení domu, sklepa nebo bytu. Využíváme všechny dostupné metody, technologie a moderní materiály určené pro odvlhčení zdí.

Odvlhčení zdí provádíme komplexně, bez ohledu na skladbu odvlhčovaného materiálu, jeho zasažení vlhkostí či tloušťku odvlhčovaných zdí. Ve firmě Bohemia Decor Group s.r.o. je veškeré odvlhčení zdíva prováděno kvalifikovanými a proškolenými pracovníky, zásadně používáme certifikované materiály.

Odvlhčení domu vždy probíhá pod autorizovaným technickým dozorem. Naše firma se snaží o profesionální a individuální přístup ke každé zakázce při zachování vysokého stupně kvality.

Vedle odvhlčení domu Vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Odvlhčení domu  - příčiny:

 • kondenzace páry v interiéru
 • zatékání střechou
 • zanesené okapaní žlaby a svody
 • špatně vyspádovaný terén
 • špatné omítky, neprodyšné podlahy
 • dlouholeté zanedbání údržby stavby
 • vlhkost zeminy přiléhající k povrchu stěny
 • vlhkost podloží vzlínající zdivem
 • absence funkčních izolací
 • překročení životnosti použitých izolačních materiálů
 • nevhodné stavební úpravy
 • zanesení drenáží
 • změna okolních podmínek (vzdušná vlhkost)

Nejvíce případů vlhkosti je způsobeno kondenzací páry v interiéru a vlhkosti podloží. Často za problémy s vlhkostí stojí hlavně závady v odvádění dešťové vody. Řešením je pak odvlhčení zdí a odstranění závad.

Nabízíme vám možnost využít námi nabízený kompletní program odvlhčení bytu, domů, sklepů i komerčních objektů včetně diagnostiky vlhkosti na klíč v krátkém časovém úseku a za rozumných cenových podmínek. Naše firma vám zaručuje profesionální služby na vysoké úrovni. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Odvlhčení domů - vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Odvlhčení zdí - diagnostika

Vlhkostní průzkum

 1. stanovení charakteru zdiva a jeho složení  
 2. pomocí mikrovlnných přístrojů měření vlhkosti zdiva (povrchové i hloubkové)
 3. laboratorní vyhodnocení chemického složení zdiva a odebraných vzorků na vlhkost
 4. měření teploty a relativní vlhkosti vnitřního prostředí
 5. měření tepelných mostů a rosných bodů termo kamerami
 6. závěrečné celkové vyhodnocení průzkumu a návrh potřebných opatření

Odvlhčení domů - kompletní program

Naše firma provádí diagnostiku staveb, vlhkostní průzkumy s vyhodnocením, návrhy a komplexní projekty pro odvlhčení domů. Při důsledné odvlhčení zdí se většinou kombinují různé sanační systémy. Námi prováděné sanační práce jsou vždy provedeny kvalitně a zaručují dlouholeté řešení problémů s vlhkostí.

Odvlhčení domů - sanační omítky

Odvlhčení domů - sanační omítky prodyšné

Mají vysokou prodyšnost a pórovitost. Díky tomu jsou lehké a mají velmi nízkou kapilární nasákavost, ideálně vodu zcela odpuzují. Voda pak kapilárami neproniká ze zdiva do omítky a její povrch zůstává suchý, neobjevují se zde mokré fleky. Povrch stěny zůstává suchý a čistý. Odpařování vody probíhá pouze na vnitřní straně omítky, kde také zůstávají vysrážené soli.

Odvlhčení domů - sanační omítky vodotěsné 

Vodotěsné omítky jsou prakticky totožné s prodyšnou omítkou, ale působí obráceně. Zabraňují pronikání vlhkosti ze vzduchu do zdiva. Používají se zejména v místnostech s  vysokou vzdušnou vlhkostí, jako jsou kuchyně, prádelny, atd. V současnosti jsou nahrazovány hydroizolačními stěrkami a používají se pouze jen výjimečně.

Odvlhčení domů - podřezání zdiva

Odvlhčení domů - řetězová pila

Řetězová pila prořezává cihelné zdivo ve spáře. Do spáry se vkládá izolační fólie o síle 2 mm. Zdivo se zaklínuje pevnostními klíny a na závěr se spára injektuje cementovou směsí. Fólie přesahuje přes zdivo dle potřeby následných izolací podlah a podobně.

Odvlhčení domů - diamantové lano

Mechanická metoda. Smyčka tvořená lanem s průmyslovými diamanty postupně prořezává smíšené nebo kamenné zdivo bez průběžné spáry. Po prořezání spáry se vkládá izolační fólie o síle 2 mm. Zdivo se klínuje pevnostními klíny a závěrem se proříznutá spára injektuje cementovou směsí.

Metoda podřezání zdiva zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost. Takto provedené odvlhčení domu vydrží až do konce životnosti celé stavby.

Na podřezání zdiva v současné době nemáme kapacity

Odvlhčení domů - vrážení plechů

Jedná se zarážení ocelových desek do průběžných spár ve zdivu. Použití je omezeno pouze na existenci průběžné ložné spáry ve zdivu. Při aplikaci této metody nedochází k razantnímu zásahu do statiky budovy, celá metoda je velmi šetrná.

Odvlhčení domů pomocí vrážení plechů je poměrně rychlé a lze jej provádět i za současného provozu objektu.

Odvlhčení domů - injektáž zdiva

Odvlhčení zdí pomocí injektáže je účinné hlavně proti vzlínající vlhkosti. Nejdříve se navrtají injektážní otvory, které se vyčistí od prachu a hrubých nečistot. Potom se do těchto otvorů natlačí hydrofobní vodoodpudivý roztok. Vrty se provádějí cca 12 cm od sebe a v úhlu 20-40°.

Touto metodou lze odvlhčit téměř všechny druhy zdiva, jako například - cihlu, beton, žulu a jiné druhy kamene.

Odvlhčení domů - tepelná izolace 

Pokud je příčinou vlhnutí kondenzace páry z interiéru, je třeba upravit také vnitřní prostředí budovy. Zpravidla je řešením úprava vnější tepelné izolace. Tím se zvýší teplota celé konstrukce a kondenzační zóny se posunou mimo zdivo.

Odvlhčení domů - hydroizolace ploch

Odvlhčení domů - sanace střech

Pro sanaci střech se používají většinou asfaltové pásy nebo speciální fólie z PVC. Materiály používané pro izolaci musí zaručovat vysokou prostupnost vodních par a co nejnižší hmotnost, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování nosné konstrukce střechy.

Odvlhčení domů - sanace podlah

Pro sanaci podlah se používá několik různých řešení v závislosti na konkrétních dispozicích stavby. K sanaci se většinou využívají svařované plastové fólie nebo modifikované asfaltové pásy s kvalitní vložkou. Důležitý krok pro kvalitní funkčnost sanace je napojení podlahového systému na sanaci stěn.

 

Sanace vlhkého zdiva a rekonstrukce bytů ovládáme na profesionální úrovni