Odvlhčení zdiva

Máte potíže s vlhkostí v domě? Trápí vás vlhkost, plíseň a chlad?

Zvýšená vlhkost v bytových a nebytových prostorách je jedním z největších problémů starších staveb. Zdivo má přirozenou schopnost nasávat povrchovou vodu a není-li dobře izolované a odvětrávané, voda se hromadí, vzniká problém a je potřeba přistoupit k odvlhčení zdiva.

Vlhkost ve zdivu nejprve tvoří nezhledné mapy - vápenaté usazeniny rozpuštěných minerálů, později se objeví plísně, postupně dochází k snížené pevnosti konstrukcí, k snížení tepelně izolačních schopností stěn, případně až nevratným chemickým změnám ve zdivu.

To vše vám pomůže firma zaměřená na rekonstrukce bytů v Praze změnit. Můžeme vám nabídnout efektivní odvlhčení zdiva. Využíváme všechny dostupné metody, technologie a moderní materiály.

K odvlhčení zdiva vždy přistupujeme komplexně. Všechny práce spojené s odvlhčením zdiva jsou ve firmě Bohemia Decor Group s.r.o. prováděny proškolenými pracovníky, certifikovanými materiály a vždy pod autorizovaným technickým dozorem. Naše firma se snaží o profesionální a individuální přístup ke každé zakázce.

Odvlhčení zdiva - nejčastější příčiny:

 • vlhkost po povodních
 • kondenzace páry v interiéru
 • vlhkost podloží vzlínající zdivem
 • dlouholeté zanedbání údržby stavby
 • překročení životnosti použitých izolačních materiálů
 • neprodyšné podlahy nebo špatné omítky
 • nevhodné stavební úpravy
 • zanesení drenáží
 • změna okolních podmínek (vzdušná vlhkost)
 • vlhkost zeminy přiléhající k povrchu stěny
 • absence funkčních izolací

Odvlhčení zdiva - diagnostika:

Vlhkostní průzkum

 1. stanovení složení zdiva a jeho charakteru zdiva
 2. povrchové i hloubkové měření vlhkosti zdiva pomocí mikrovlnných přístrojů
 3. vyhodnocení chemického složení zdiva a odebraných vzorků
 4. měření teploty a relativní vlhkosti vnitřního prostředí
 5. měření rosných bodů a tepelných mostů
 6. závěrečné vyhodnocení průzkumu a návrh opatření vedoucí k odvlhčení zdiva

Nabízíme vám možnost vyřešit kompletně odvlhčení zdiva vašeho bytu, sklepa, garáže, celého rodinného domu či komerčních objektů na klíč v krátkém časovém úseku a za rozumných cenových podmínek. Naše firma vám zaručuje profesionální služby na vysoké úrovni. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Odvlhčení zdiva - nezávaznou nabídku vypracujeme zdarma.

Odvlhčení zdiva - komplexní program

Při odvlhčení zdiva je potřeba zpravidla zkombinovat různé typy odvlhčovacích systémů.

 • pro vysušení zdiva po povodních máme připraveny vysoušeče a odvlhčovače vzduchu
 • provádíme všechny typy mechanických izolací - vrážení nerezových desek, podřezání zdiva řetězovou pilou a diamantovým lanem, plošné izolace
 • odborně instalujeme systémy aktivní bezdrátové a elektroosmózy pro trvalé odvlhčení objektů, včetně servisu
 • vysoušíme vlhké zdivo a konstrukce - sálavými panely, mikrovlnným vysoušením, průmyslovými odvlhčovači a odvětrávacími systémy
 • aplikujeme sanační omítkové systémy
 • odvodňujeme okolí staveb a včetně terénních úprav
 • provádíme chemické injektáže vlhkého zdiva (tlaková a beztlaková injektáž)
 • zaměřujeme se i na jádrové vrtání a řezání betonových konstrukcí

Odvlhčení zdiva - vysoušení

Vysoušení je pouze dílčí proces odvlhčení zdiva. Vysoušení probíhá samovolně za pomoci různých vysoušečů, sálavých panelů, mikrovlnným vysoušením, průmyslovými odvlhčovači a odvětrávacími systémy.

Spontánní vysoušení je vždy otázkou několika faktorů - teplota, čas, aktuální vlhkost okolního vzduchu.

Platí pravidla, že za nízké teploty potřebuje zdivo delší čas k vysušení, stejně tak vysoká vlhkost okolního vzduchu může vysoušení protáhnout.

Je důležité si uvědomit, že samotné vysušování je bojem proti větrným mlýnům. Vysušené zdivo velmi snadno přijme další vlhkost.

Odvlhčení zdiva - sanační omítky

 • vodotěsné  sanační omítky
 • prodyšné sanační omítky

Sanační omítky vlhkost ze zdiva neodstraní, pouze zajistí jeho dlouhodobě suchý nepoškozený povrch, případně zprostředkuje postupné vysychání sanovaného zdiva. Používá se tedy v případech, kdy není z nějakých důvodů možno provést obnovu izolací.

Odvlhčení zdiva - podřezání

 • podřezání strojní pilou
 • podřezání diamantovým lanem

Metoda podřezání zdiva zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost. Takto provedená sanace vlhkého zdiva vydrží až do konce životnosti celé stavby.

Na podřezání zdiva v současné době nemáme kapacity

Odvlhčení zdiva - chemické injektáže

 • tlaková injektáž
 • beztlaková injektáž

Při této metodě se do zdiva vyvrtají otvory, které se injektují speciálními hydrofobními prostředky, případně se kombinují s utěsňujícími látkami. Podmínkou pro využití této metody sanace vlhkého zdiva je maximální tloušťka zdi 1,2m.

Odvlhčení zdiva - vrážení plechů

Sanace vlhkého zdiva vrážením plechů je poměrně rychlá a lze ji provádět za současného provozu objektu. Tuto metodu lze využít i pro svislé izolace a pro izolace členitých konstrukcí, např. pilířů.

Jedná se zarážení ocelových desek do průběžných spár ve zdivu. Tuto metodu lze využít u cihelného i kamenného zdiva. Použití je omezeno pouze na existenci průběžné ložné spáry ve zdivu.

Odvlhčení zdiva - hydroizolace ploch

 • sanace podlah
 • sanace střech

Pro hydroizolaci ploch se používá několik různých řešení v závislosti na konkrétních dispozicích stavby. K sanaci se většinou využívají svařované plastové fólie nebo modifikované asfaltové pásy s kvalitní vložkou.

Tepelná izolace 

Pokud je příčinou vlhnutí kondenzace páry z interiéru, je třeba upravit také vnitřní prostředí budovy. Zpravidla je řešením úprava vnější tepelné izolace. Tím se zvýší teplota celé konstrukce a kondenzační zóny se posunou mimo zdivo.

Odvlhčení zdiva - ceník

Sanace vlhkého zdiva - podřezání

Tloušťka zdi

Orientační cena za bm

30 cm

480 - 620 Kč

45 cm

720 – 900 Kč

60 cm

980 – 1200 Kč

Na podřezání zdiva v současné době nemáme kapacity

Sanace vlhkého zdiva - zarážení plechů do zdiva

(výpočet ceny ovlivňuje skladba a tvrdost řezaného zdiva)

Tloušťka zdi

Orientační cena za bm

30 cm

800 – 1100 Kč

45 cm

1200 – 1580 Kč

60 cm

1620 – 2100 Kč

Sanace vlhkého zdiva - injektáž

Tloušťka zdi

Orientační cena

30 cm

520 – 700 Kč

45 cm

780 – 1100 Kč

60 cm

1200 – 1450 Kč