Podřezání domu ceník Praha

V současné době na tuto činnost nemáme kapacity

Obtěžuje váš dům vlhkost? My váš dům vlhkosti zbavíme.

V důsledku zvýšené vlhkosti zdiva se na jeho povrchu objevují vlhkostní mapy, výkvěty solí a plísně. V interiérech vzniká nepříjemný zápach a domy mají velké tepelné ztráty. Vysoká vlhkost ve zdivu způsobí postupnou degradaci stavebních konstrukcí. U některých domů jsou projevy zvýšené vlhkosti ve zdivu zatím skryté, u jiných jsou patrné na první pohled.

Abyste opět mohli žít v suchém a zdravém domově, můžeme vám nabídnout odstranění vlhkosti staveb efektivní metodou podřezání domu. Takto provedená izolace je účinná na 100%. Zajistí suché stěny vašeho domu až do konce jeho životnosti.

Pro zjištění příčin vlhkosti domů vám nabízíme provedení stavebně technického průzkumu, na jehož základě navrhneme vhodnou metodu podřezání domu.

Provedení izolace zdiva technologií podřezání domu patří mezi nejúčinnější způsoby sanace vlhkého zdiva. Jedná se o přímou mechanickou metodu hydroizolace staveb. Do spáry prořezané ve zdivu se vkládá hydroizolační plastová fólie, která s konečnou platností zabrání dalšímu vlhnutí stěn.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. nabízí kompletní izolace domů, včetně diagnostiky vlhkosti v krátkém časovém úseku a za rozumných cenových podmínek. Naše firma zaručuje profesionální služby na vysoké úrovni. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Spolu s vámi vždy najdeme to nejlepší řešení s ohledem na místní podmínky, složitost práce, vaše požadavky a finanční možnosti.

Kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Podřezání domu - příčiny vlhkosti zdiva

 • dosloužení nebo úplná absence původních izolačních systémů
 • zvýšení hladiny spodní vody
 • dlouhodobé neužívání a špatná údržba objektů
 • nevhodné stavební úpravy
 • změny okolního terénu

Podřezání domu - součinnost objednatele:

 • zajištění pracovního prostoru pro řezací stroj v šíři cca 2 m kolem podřezávaných zdí
 • přípojka elektřiny na 380V 
 • vyznačení veškerých překážek v práci, které by mohly ovlivnit vlastní podřezávání objektu

Podřezání domu - diagnostika a návrh

 • stanovení složení zdiva a jeho charakteru
 • měření vlhkosti zdiva pomocí mikrovlnných přístrojů (povrchové i hloubkové)
 • vyhodnocení chemického složení zdiva a odebraných vzorků na vlhkost v laboratoři
 • dlouhodobé měření relativní vlhkosti vnitřního prostředí a teploty
 • měření rosných bodů a tepelných mostů
 • celkové vyhodnocení průzkumu a návrh metody podřezání domu

Podřezání domu řetězovou pilou

Jedná se o metodu, která je použitelná pouze pro cihlové zdivo průběžnou spárou. Do proříznuté spáry se vkládá hydroizolační fólie, zdivo se zajistí zaklínováním plastovými klíny v různých tloušťkách dle šíře řezu. Vzniklá spára se následně tlakově vyplňuje a zarovnává maltovou směsí. Tento postup se opakuje po jednom metru po celé délce podřezávaného zdiva.

 • metoda vykazuje 100%ní účinek proti vzlínající vlhkosti
 • výhodná cenová relace v poměru k účinnosti a životnosti izolace
 • podřezání zdiva řetězovou pilou probíhá za sucha, není potřeba chladit vodou
 • při dodržení kvality prací zachování statiky objektu a rychlost aplikace technologie

Postup prací:

 • příprava pracoviště a oboustranné otlučení omítek v rovině řezu
 • příprava podkladu pro pojezd stroje vyrovnáním pojezdových fošen
 • postavení a vyrovnání stroje, zaříznutí řezací lišty do potřebné hloubky
 • podle soudržnosti zdiva proříznutí spáry v délce do max. 1 m a vyčištění spáry
 • vložení izolačního materiálu (hydroizolační fólie nebo sklolaminátové deska)
 • oboustranné zaklínování zdiva plastovými klíny
 • prořezávání dalších úseků zdiva, izolace a klínování
 • vyplnění spáry cementovou směsí tlakovou injektáží
 • oboustranné omítnutí prořezané spáry

Podřezání domu ocelovým lanem

Podřezání domu ocelovým lanem je mechanická metoda s postupným prořezáním zdiva nebo jakékoliv tvrdého materiálu. Podřezání ocelovým lanem není omezeno složením zdiva (beton, kámen všeho druhu, smíšené aj.) ani sílou zdiva. Ocelové lano s diamantovými perlami, se pomocí speciálního řezacího stroje protahuje zdivem a do připravené prořezané spáry se vkládá nová hydroizolace. Prořezávané zdivo nesmí být sypké. Jeho soudržnost je potřeba k tomu, aby bylo možné po proříznutí vsunout hydroizolační fólii. Při podřezání domu pomocí ocelového lana se řezná spára musí chladit vodou.

 • rychlost při podřezání domu ocelovým lanem je cca. 20bm za den
 • metoda umožňuje možnost odizolování všech druhů zdiva, kamenných, betonových i železobetonových objektů
 • má 100%ní účinnost proti vzlínající vlhkosti

Postup prací

 • otlučení omítek v rovině řezu a příprava pracoviště
 • příprava podkladu pro pojezd řezacího stroje
 • zvolení délky lana potřebné pro řezání konkrétního zdiva
 • odstranění veškerých překážek, které se v rovině řezu vyskytují
 • instalace řezacího stroje, ukotvení vodících kladek a provlečení diamantového lana
 • prořezání spáry a čištění, po celou dobu řezání se lano chladí vodou.
 • vložení hydroizolačního materiálu do proříznuté spáry
 • zaklínování podřezaného zdiva natlučením pevnostních klínů
 • injektáž prořezané spáry cementovou směsí
 • závěrečná povrchová úprava zdiva

Podřezání domu ceník - orientační

Podřezání domu řetězovou pilou:  2000 - 2500 Kč / m2 půdorysné plochy zdi.

Cena je vždy stanovena individuálně na základě složitosti zakázky a prohlídky objektu technikem.

U objektů mimo Prahu je nutné připočítat náklady na dopravu a případné ubytování pracovníků.

 

Podřezání domu ocelovým lanem: 3500 - 5500 Kč / m2 půdorysné plochy zdi.

Cena je vždy stanovena individuálně na základě složitosti zakázky a prohlídky objektu technikem. U podřezání zdiva ocelovým lanem je pro určení ceny za m2 zdiva důležitá především tvrdost kamenného zdiva a přístupnost ke zdivu pro manipulaci se strojem.

U objektů mimo Prahu je nutné připočítat náklady na dopravu a případné ubytování pracovníků.

Podřezání domu - otázky

Nepopraskají zdi domu?

Při správném provádění podřezávání domu a důkladném klínování k popraskání zdiva nedojde. Vždy záleží na správném provádění podřezání.

Pokud není přístup ke zdi zvenčí, lze ji podřezat jen zevnitř?

Ne. Přístup z obou stran je nutný z důvodu statického zajištění zdi plastovými klíny, které musí být naráženy do vyříznuté spáry z obou stran.

Lze podřezat dům přímo u země?

Ne. Při použití řetězové pily může být řez proveden minimálně v první spáře mezi cihlami. Při podřezání ocelovým lanem lze podřezávat nejméně 10 cm nad zemí.

Jak daleko jezdíte provádět podřezání domu?

Těžiště naší činnosti je nejvíce Praha. Při cestách mimo Prahu účtujeme náklady na dopravu, případně ubytování pracovníků.