Podřezání zdiva ceník Praha

V současné době na tuto činnost nemáme kapacity

Máte ve svém domě neustále vlhké zdi a plíseň? Chcete mít suchý a zdravý domov?

Zvýšená vlhkost zdiva se projevuje především u starších domů. Vysoká vlhkost ve zdivu způsobí postupnou degradaci stavebních konstrukcí. U některých staveb jsou projevy zvýšené vlhkosti ve zdivu patrné na první pohled, u jiných jsou zatím skryté. V konečném důsledku se začnou po stavebních konstrukcích šířit plísně, dřevěné prvky napadne dřevomorka a atd. Kromě výskytu plísní s sebou přináší vlhkost zdiva také snížení pevnosti zdiva, snížení tepelně izolačních schopností stěn a nevratné chemické změny ve zdivu.

Abyste znovu získali suchý a zdravý domov, nabízíme vám odstranění vlhkosti staveb efektivní metodu podřezání zdiva. Takto provedená izolace je účinná na 100% a poskytujeme na ni záruku v délce trvání 50 let.

Podřezání zdiva patří mezi přímé mechanické metody hydroizolací staveb. Provedení izolace zdiva technologií podřezání zdiva patří mezi nejúčinnější způsoby sanace vlhkého zdiva. Do prořezané spáry ve zdivu se vkládá hydroizolační plastová fólie, která s konečnou platností zabrání dalšímu vlhnutí stěn.

Proč je zdivo vlhké?

 • Při chybějící nebo již nefunkční vodorovné a svislé hydroizolaci proniká do zdiva vzlínající voda.
 • Společně s pronikající vodou putují zdivem rozpustné soli, které se ukládají v pórech materiálů. Soli vlivem odpařování vody na povrchu zdiva krystalizují a způsobují poškození omítek, zdiva a nátěrů.
 • Soli natransponované do zdiva přijímají vlhkost i ze vzduchu.
 • Zavlhlé zdivo má nízký tepelný odpor. To přispívá ke kondenzaci vodních par na povrchu, ale i uvnitř zdiva. Tím vzniká další povrchová a kapilární kondenzace.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. umí nabídnout kompletní program izolací objektů včetně diagnostiky vlhkosti na klíč v krátkém časovém úseku a za rozumných cenových podmínek. Naše firma vám zaručuje profesionální služby na vysoké úrovni. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

 

Podřezání zdiva - diagnostika a návrh

 1. stanovení charakteru zdiva a jeho složení  
 2. povrchové i hloubkové měření vlhkosti zdiva pomocí mikrovlnných přístrojů
 3. laboratorní vyhodnocení chemického složení zdiva a odebraných vzorků na vlhkost
 4. měření teploty a relativní vlhkosti vnitřního prostředí
 5. měření rosných bodů a tepelných mostů termo kamerami
 6. závěrečné celkové vyhodnocení průzkumu a návrh metody podřezání zdiva

Podřezání zdiva - součinnost objednatele:

 • vyklizení prostor kolem podřezávaných zdí. Pracovní prostor pro řezací stroj je 2 m
 • vyznačení veškerých překážek v práci, které by mohly ovlivnit vlastní podřezávání objektu
 • přípojka elektřiny na 380V 

Podřezání zdiva řetězovou pilou

Podřezání zdiva řetězovou pilou je metoda použitelná pouze pro cihlové zdivo průběžnou spárou. Do proříznuté spáry se vloží hydroizolační fólie, zdivo se zajistí zatlučením statických klínů a proříznutá spára se tlakově zacementuje. Z důvodu statiky objektu se tento postup opakuje po jednom metru. Z důvodů nutnosti napojení vodorovné izolace je metoda podřezání zdiva řetězovou pilou vhodná při rekonstrukcích staveb současně s prováděním nových podlah.

 • metoda vykazuje 100%ní účinek proti vzlínající vlhkosti
 • jedná se levnou metoda izolace
 • podřezání zdiva řetězovou pilou probíhá za sucha, není potřeba chladit vodou

Postup prací:

 • oboustranné otlučení omítek v rovině řezu
 • vyrovnání pojezdových fošen
 • proříznutí a vyčištění spáry v délce do 1 m podle soudržnosti zdiva
 • vložení izolačního materiálu (hydroizolační fólie)
 • zaklínování zdiva plastovými klíny
 • pokračování v řezání, izolaci a klínování
 • vyplnění spáry cementovou směsí

Podřezání zdiva diamantovým lanem

Podřezání zdiva diamantovým lanem je mechanická metoda s postupným prořezáním smíšeného zdiva, nebo jakékoliv tvrdého materiálu a vložením nové hydroizolace. Ocelové lano s diamantovými perlami, se pomocí lanového automatu a soustavou kladek protahuje zdivem. Podřezání diamantovým lanem není omezeno složením zdiva (beton, kámen všeho druhu, smíšené aj.) ani sílou zdiva. Zdivo však nesmí být sypké. Soudržnost zdiva je zapotřebí k tomu, aby bylo možné po proříznutí vsunout hydroizolační fólii. Při podřezání zdiva diamantovým lanem se řezná spára chladí vodou.

 • metoda umožňuje možnost odizolování jakéhokoliv materiálu
 • má 100%ní účinnost proti vzlínající vlhkosti
 • rychlost při podřezání zdiva diamantovým lanem je cca. 20bm za den

Postup prací

 • zvolení délky lana potřebné pro řezání konkrétního zdiva dle jeho síly a členitosti okolí objektu
 • instalace řezacího stroje, ukotvení vodících kladek a provlečení diamantového lana
 • lokalizace a případné se odstranění veškerých překážky, které se v rovině řezu vyskytují
 • probíhá prořezání spáry a následné čištění, po celou dobu řezání se lano chladí vodou.
 • vložení hydroizolační fólie do proříznuté spáry
 • zaklínování podřezaného zdiva natlučením pevnostních klínů
 • beztlaková injektáž spáry cementovou směsí
 • povrchová úprava zdiva

Podřezání zdiva ceník - orientační

Podřezání zdiva řetězovou pilou:  2000 - 2500 Kč / m2 půdorysné plochy zdi.

Cena je vždy stanovena individuálně na základě složitosti zakázky a prohlídky objektu technikem.

U objektů mimo prahu je nutné připočíst náklady na dopravu a případné ubytování pracovníků.

 

Podřezání zdiva diamantovým lanem: 3500 - 5500 Kč / m2 půdorysné plochy zdi.

Cena je vždy stanovena individuálně na základě složitosti zakázky a prohlídky objektu technikem. U podřezání zdiva diamantovým lana je pro určení ceny za m2 zdiva důležitá především tvrdost kamenného zdiva a přístupnost ke zdivu pro manipulaci se strojem.

U objektů mimo prahu je nutné připočíst náklady na dopravu a případné ubytování pracovníků.

Podřezání zdiva - otázky

Pokud není přístup ke zdi zvenčí, lze ji podřezat jen zevnitř?

Ne. Přístup z obou stran je nutný z důvodu statického zajištění zdi plastovými klíny, které musí být naráženy do vyříznuté spáry z obou stran.

Lze podřezat zeď přímo u země?

Ne. Při použití řetězové pily může být řez proveden minimálně v první spáře mezi cihlami. Při podřezání diamantovým lanem lze podřezávat nejméně 10 cm nad zemí.