Přestavba panelového bytu 3+1 Praha

​Přestavba panelového bytu od skutečných profesonálů. 

  • Plánujete přestavbu vašeho panelového bytu?
  • Potřebujete rekonstruovat vaši kuchyň, koupelnu, staré bytové jádro či celý byt?
  • Rádi byste vašemu starému bytu dodali nový čerstvý a moderní vzhled?

Přestavba panelového bytu - pomůžeme s plánováním

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. vám může nabídnout své bohaté zkušenosti s přestavbami panelových bytů. Ve svém týmu máme odborníky na vodoinstalace, elektroinstalace, zednické a obkladačské práce i podlahářství. Spolupracujeme i s bytovým architektem. Ten vám pomůže navrhnout interiéry podle vašich představ. Seznámí vás s nejnovějšími trendy, dodá vám inspiraci a poradí vám s výběrem moderních materiálů. Zajistíme vypracování projektové dokumentace, veškerou technickou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení, obstaráme revizní zprávy a jiné protokoly. Provedeme vás celou přestavbou panelového bytu od návrhu až po předání.

Přestavba panelového bytu - zdarma vypracujeme cenovou nabídku

Pokud dojdeme se zákazníkem ke shodě, provedeme osobní prohlídku místa provádění, kde se provede celkové zaměření. Po této schůzce je cenová kalkulace z naší strany již platná a může dojít k podpisu "Smlouvy o dílo" a následné realizaci přestavby panelového bytu.

Přestavba panelového bytu - průběh

Pokud už se rozhodnete pro přestavbu panelového bytu vždy je nutné celou akci detailně naplánovat. Tím předejdete zbytečným posunům termínů a vícepracím, které prodražují celou přestavbu.

Přestavba panelového bytu - hrubý harmonogram přestavby:

Po domluvení konkrétního termínu přestavby panelového bytu uzavíráme s každým zákazníkem Smlouvu o dílo, která obsahuje rozsah dodávek, termín zahájení prací a dokončení díla, způsob placení a sankce z případného nedodržení smluvních podmínek.

Pro přestavbu panelového bytu je nutné stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud dojde zásahu do nosných konstrukcí je potřeba stavební povolení i statický posudek. V takových případech zajistíme vypracování projektové dokumentace. Zajištění potřebných vyjádření a vyřízení stavebního povolení může trvat do 30 dnů od podání a je nutné s tím počítat při plánování přestavby panelového bytu.

Ve sjednaném termínu naši pracovníci zahájí samotnou přestavbu panelového bytu. V den zahájení stavebních prací je sepsán protokol o převzetí pracoviště. Protokol obsahuje mimo jiné informace o případných poškozeních a fotodokumentaci.

Časový harmonogram stavebních prací

 1. až  2. den demontáž starého bytového jádra a vybavení, zbourání příček, odvoz suti na skládku
 3. až  4. den výstavba nových příček
 5. až  7. den příprava a instalace rozvodů vody a kanalizace pro koupelnu i kuchyni
 8. až  9. den příprava a instalace rozvodů elektřiny a příp. plynu, odizolování a vystěrkování podlah
10. až 11. den montáž podhledu ze sádrokartonu na strop koupelny včetně přípravy pro osvětlení
12. až 17. den pokládka dlažby, obkladů, vyspárování, štukování neobložených částí zdí a malba
18. až 20. den kompletace elektroinstalace, zařizovacích předmětů, osazení nových dveří, finální úklid všech dotčených prostor a předání díla

Skončení stavebních prací  - předání díla u objednatele.

Přestavba panelového bytu - předávací protokol obsahuje:

  • Konečný položkový rozpočet se soupisem všech stavebních a dalších provedených prací
  • Protokol o provedení stavebněmontážních prací podle platných norem a kopii stavebního deníku
  • Revizní zprávu elektroinstalace
  • Revizní zprávu plynových rozvodů
  • Protokol o provedení tlakové a těstnostní zkoušce
  • Záruční listy
  • Návody na údržbu

Po odsouhlasení předávacího protokolu vystavíme závěrečný daňový doklad a teprve od té chvíle začíná plynout záruční lhůta na montáž a dodávky materiálu v délce 2 roky.

Přestavba panelového bytu - časté dotazy:

Přestavba panelového bytu - lze financovat přestavbu formou stavebního spoření?

Ano, čerpání finančních prostředků ze stavebního spoření, případně jakékoliv formy úvěru je dnes zcela běžnou záležitostí. Přestavbu panelového bytu lze ze stavebního spoření financovat.

Přestavba panelového bytu - je přestavba hlučná?  

Práce spojené přestavbou panelového bytu se bez hluku nedají provádět. Práce se zvýšeným hlukem provádíme zásadně pouze v pracovní dny a to v době 8.00 -17:00hod., abychom co nejméně omezovali ostatní obyvatele v domě.

Přestavba panelového bytu - je zajištěn úklid?

Naše služby při přestavbě panelového bytu obsahují denní úklid společných prostor na vašem podlaží. V případě přesunu materiálů provádíme úklid také ve všech dotčených prostorách včetně výtahu i chodníku.

Přestavba panelového bytu - musím si materiál obstarat sám?

Veškeré naše služby při přestavbě panelového bytu jsou kompletně na klíč - zákazník si pouze vybere, vše ostatní od objednávky až po dodání materiálu na stavbu zajistíme.

Přestavba panelového bytu - lze v bytě během přestavby bydlet?

Teoreticky to sice možné je, ale důrazně to nedoporučujeme. Ideální je naplánovat si v době rekonstrukce bytového jádra dovolenou nebo se dočasně ubytovat u příbuzných či známých.  V případě, že se nebudete mít kam uchýlit, zajistíme vám na dobu přestavby panelového bytu náhradní ubytování.

Je zajištěno, aby prach vznikající při přestavbě panelového bytu nepronikal do ostatních prostor bytu a zařízení?

V případě, že v prostorách, kterých se rekonstrukce nedotýká, zůstávají původní interiérové dveře, lze využít jejich funkci v kombinaci s dotěsněním. Nejčastěji se však dveře včetně zárubní mění a během přestavby je funkce zavírání nahrazena speciálními uzavíratelnými foliemi na zip. Při každé přestavbě panelového bytu využíváme průmyslové vysavače, nedochází k nadměrnému úniku prachu tak, jako se děje v běžné praxi. Přestavba panelového bytu či rekonstrukce bytu jiného typu pro nás není žádný problém.

Přestavba panelového bytu - mohlo by Vás zajímat

Přestavba panelového bytu - nabízíme i rekonstrukce koupelny

Další stránky ze sekce rekonstrukce

Rekonstrukce bytu Praha a i všechny ostatní rekonstrukce zvládáme na profesionální úrovni.