Rekonstrukce půdy

Rekonstrukce půdy na byt – bydlete jinak!

V podkrovním bytě není nic obyčejné. Atypické rozměry, dřevěné trámy, šikmé stropy – to všechno jsou prvky, které místu dávají punc výjimečnosti. Nepravidelné tvary, zejména šikmost stěn, dávají šanci naší fantazii k vytváření různých nik a zákoutí a netypických místností. Rekonstrukce půdy na byt nebo více bytů, popřípadě kanceláře – to je jeden z nejčastějších stavebních úkonů dneška. Po rekonstrukci půdy se ze starého a nevyužívaného podkroví může stát originální, stylové a příjemné bydlení – s nádechem romantiky a neokoukanosti.

Bydlení v podkroví s sebou nese jak pozitiva, tak negativa. Na jedné straně je to romantika mezi trámy s výhledem na hvězdy a atypickým uspořádáním. Na straně druhé jsou to ty samé trámy, které překážejí, střecha, kterou utíká teplo a prostorové uspořádání, do kterého se mnohdy nevejde klasický nábytek. Co obnáší rekonstrukce půdy na byt?

Mimo rekonstrukce půdy Vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Rekonstrukce půdy - svěřte práci skutečným odborníkům

Pokud se pustíte do rekonstrukce půdy, vsaďte na zkušenosti odborníků z firmy Bohemia Decor Group s.r.o.. Jsme firma, která se rekonstrukcemi půdy zabývá dlouhá léta. Dokážeme z původního půdního prostoru vytěžit maximum s co nejnižšími náklady.

Profesionálové z firmy Bohemia Decor Group s.r.o. s vámi proberou vaše představy o rekonstrukci půdy na byt, sladí vaše požadavky s možnostmi stávajícího prostoru i vašimi finančními možnostmi a provedou rekonstrukci půdy tak, aby byla podle vašich představ. Nezaskočí nás ani nároční zákazníci, kteří vyžadují exkluzivitu a luxus. Naši profesionálové zvládnou i velmi náročné a atypické rekonstrukce půdy.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. provádí rekonstrukce půdy na byt v souladu se všemi platnými normami a zároveň tak, aby zrekonstruovaný půdní prostor byl jen minimálně energeticky náročný. Tyto práce realizujeme na klíč, včetně získání souhlasu majitele budovy, návrhu architekta a projektové dokumentace pro stavební povolení.

Při rekonstrukci půdy pro vás zajistíme vyklizení půdy, odvoz a ekologickou likvidaci odpadu, rekonstrukci střechy včetně vazby a krovu, posudek statika, veškeré potřebné znalecké posudky, dodávku a montáž střešních oken a všechny další návazné práce potřebné pro profesionální provedení rekonstrukce půdy na byt.

Při rekonstrukci půdy pro vás zajistíme potřebný materiál a všechny služby do nejmenších detailů. Pomůžeme vám také vybavit vaše nové podkrovní bydlení nebo kancelář moderními atypickými doplňky. Rádi vám dodáme obklady a dlažby, svítidla, bytový textil, sanitární keramiku, plovoucí podlahy, parkety, koberce nebo moderní nábytek.

Žádná rekonstrukce půdy na byt pro nás není nemožná. Nikdy od nás neuslyšíte, že něco nejde. I velmi netradiční nápady bereme jako výzvu a ne jako problém. Odborníci z naší firmy vám poradí a zdarma vypracují nezávaznou nabídku a cenovou kalkulaci.

Rekonstrukce půdy - kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Rekonstrukce půdy rozhodně není krátkodobý a jednoduchý proces. Neobejde bez zásahu do původních konstrukcí krovů, do podlah i nosných svislých konstrukcí. Kvůli nosnosti  se přistupuje k zesílení podlah, často také k přístavbě výtahové šachty a zateplení střechy. Zároveň se při rekonstrukci půdy na byt rozděluje stávající prostor za pomoci sádrokartonových příček tak, jak to budoucím obyvatelům bude nejvíc vyhovovat.

Při rekonstrukcí půdy na byt myslíme na to, aby docházelo k co nejmenšímu zvýšení zatížení původního stropu. Zjistíme, jestli půdní vestavba realizovatelná, jaké úpravy bude třeba provádět se střechou, jakým způsobem se bude zavádět voda a elektřina a zdali bude potřeba zpevňovat podlahu.

Rekonstrukce půdy – co všechno se provádí?

Rekonstrukce půdy na byt je vždy individuální záležitost, která podléhá podmínkám prostředí a vkusu majitele. Rekonstrukce půdy musí vždy začít kvalitní přípravou celé akce. Vše je potřeba důkladně promyslet s ohledem na nosné zdi a funkčnost celého nově vzniklého prostoru.

Rekonstrukce půdy - střecha a krovy

Nejprve zkontrolujeme celý krov, každý trám a také celou střešní krytinu. Pokud by na střeše byla nějaká závada, mohlo by to časem snížit komfort nového podkrovního bydlení. Dodatečné opravy střechy jsou vždy velmi problematické.

Rekonstrukce půdy - zateplení

Dalším krokem je kvalitní a důkladná izolace půdních prostor. Provádíme izolaci mezi krokvemi i nadkrokevní izolaci střechy podle dohody se zákazníkem. Svou roli zde také hraje sklon střechy. Současně můžeme provést i kvalitní izolaci stěn půdy z vnitřní strany.

Rekonstrukce půdy - okna

Nejvíce se při rekonstrukcích půdy na byt používají střešní okna, která lze ovládat různými směry. Při výběru je nutné zohlednit okolní zástavbu, vlastnosti střechy, vzdálenost krokví a typ konstrukce střechy, její sklon, členitost i na použitou střešní krytinu. Výhodou střešních oken je i to, že se dají ovládat elektronicky. Kromě dálkového ovládání otvírání a zavírání okem je možné ovládat i stínění.

Rekonstrukce půdy - uspořádání prostoru

Světlost podkroví je často dostatečně velká na to, že umožňuje prostor předělit i výškově. Vznikají tak galerie, na kterých může být ložnice, knihovna, pracovna nebo spaní pro hosty.

Kouzlo půdních prostor tvoří trámy a šikmé stěny. Nejjednodušší je trámy zakomponovat do řešení prostoru. Tak vznikne naprosto jedinečné uspořádání. Zvláště, když využijete fantazie své i našeho architekta.

Rekonstrukce půdy - rozdělení prostor pomocí sádrokartonu

Pomocí sádrokartonu lze vytvořit z půdy originální obytný prostor. Pod sádrokartonem lze schovat zateplení, rozvody topení, elektřiny, vody a odpadů. Sádrokarton se vyrábí v několika verzích, pro každý účel existuje ten správný typ. Modrý sádrokarton dokáže skvěle odhlučnit celý půdní prostor.  A to nejen na stěnách, ale i v podobě podhledu a na podlaze jako podklad pod konečnou krytinu.

Sádrokartonové desky slouží v půdních prostorách i k výrobě atypického nábytku. Lze jej ohýbat do kruhu, oblouku, vlnovky a dalších tvarů. Po penetraci lze sádrokarton natírat, malovat, tapetovat, i obkládat.

Rekonstrukce půdy - doba výstavby:

Vždy se jedná o velmi individuální záležitost a závisí na rozsahu rekonstrukce půdy, střechy atd. Předběžná doba rekonstrukce lze stanovit až po zpracování konkrétní nabídky, běžně se pohybuje v rozmezí 3 – 6 měsíců.

Rekonstrukce půdy - typický průběh:

Rekonstrukce půdy - první kontakt

Nejdříve se s námi zákazník spojí telefonicky nebo případně napíše e-mail. Prodiskutujeme s ním podrobnosti, možný termín stavebních prací a lokalitu. Dohodneme si první schůzku přímo na místě budoucí rekonstrukce půdy na byt.

Rekonstrukce půdy - schůzka na místě

Vždy je nutné osobně přijet na místo, vše si prohlédnout společně se zákazníkem. Důkladně probrat představy zákazníka o rekonstrukci půdy a výslednou podobu. Vše zhodnotíme, zapíšeme a přeměříme. Pokud je to možné, je dobré, když si s sebou zákazník přinese dostupnou dokumentaci.

Rekonstrukce půdy - vypracování cenové nabídky

Podle požadovaného rozsahu prací, dohody se zákazníkem a dostupné dokumentace zpracujeme konkrétní nabídku včetně podrobného položkového rozpočtu. V rozpočtu budou zahrnuty stavení činnosti, další navazující, včetně ceny materiálů a vybavení.

Rekonstrukce půdy - uzavření smlouvy o dílo

Pokud se zákazníkem dojdeme ke shodě, sepíšeme oboustranně právně závaznou smlouvu o dílo.

Rekonstrukce půdy - Vydání zálohové faktury

Po podpisu smlouvy o dílo vystavíme zákazníkovi zálohovou fakturu. Zálohová faktura slouží jako daňový doklad.

Rekonstrukce půdy zahájení a postup prací

Po uhrazení zálohové faktury jsou v předem dohodnutém termínu zahájeny stavební práce. V průběhu prací jsme stále v kontaktu se zákazníkem a každý důležitý krok rekonstrukce půdy na byt mu oznamujeme.

Rekonstrukce půdy - odevzdání díla

Ve smluveném termínu je dílo odevzdáno zákazníkovi. Spolu prohlédneme konečnou podobu rekonstrukce půdy. Předáme zákazníkovi dokumentaci, včetně revizních a dalších zpráv. Dnem předání díla začíná záruční lhůta, kterou poskytujeme v délce dvou let od jeho odevzdání.

Rekonstrukce půdy - vystavení konečné faktury

Po předání díla vystavíme zákazníkovi konečnou fakturu. 

Rekonstrukce půdy - mohlo by Vás zajímat

Mimo rekonstrukce půdy nabízíme i rekonstrukce koupelny

Další stránky ze sekce rekonstrukce

Rekonstrukce bytu Praha a i všechny ostatní rekonstrukce zvládáme na profesionální úrovni.