Sanace vlhkého zdiva ceník Praha

Bojujete ve své nemovitosti neustále se vzlínající vlhkostí a plísní?

Vlhké či vlhnoucí zdivo u staveb nebo bytů je problémem v mnoha ohledech. Kromě výskytu plísní, snížené pevnosti či degradace dřevěných konstrukcí s sebou přináší vlhkost zdiva také snížení tepelně izolačních schopností stěn, nebo nevratné chemické změny ve zdivu.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. vám může nabídnout efektivní sanaci vlhkého zdiva. Využíváme všechny dostupné metody, technologie a moderní materiály určené pro sanace vlhkého zdiva.

Sanace vlhkého zdiva provádíme komplexně, bez ohledu na tloušťku sanovaného zdiva, jeho zasažení vlhkostí a skladbu sanovaného materiálu. Všechny sanace vlhkého zdiva jsou ve firmě Bohemia Decor Group s.r.o. prováděny certifikovanými materiály, proškolenými pracovníky a vždy pod autorizovaným technickým dozorem. Naše firma se snaží o profesionální a individuální přístup ke každé zakázce při zachování vysokého stupně kvality.

Mimo sanace vlhkého zdiva Vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Nejčastější příčiny vlhkosti, které vyžadují sanaci vlhkého zdiva:

 • dlouholeté zanedbání údržby stavby
 • kondenzace páry v interiéru
 • vlhkost zeminy přiléhající k povrchu stěny
 • vlhkost podloží vzlínající zdivem
 • absence funkčních izolací
 • překročení životnosti použitých izolačních materiál
 • nevhodné stavební úpravy
 • špatné omítky, neprodyšné podlahy
 • zanesení drenáží
 • změna okolních podmínek (vzdušná vlhkost)

Nejvíce případů vlhkosti je způsobeno kondenzací páry v interiéru a vlhkosti podloží. Často za problémy s vlhkostí stojí závady v odvádění dešťové vody (porušené okapní žlaby či svody, zatékání střechou, špatně vyspádovaný terén, zanesení drenáží, přivádění vody k patě domu). Řešením je pak sanace vlhkého zdiva a odstranění závad.

Nabízíme možnost vyřešit kompletní program sanace vlhkého zdiva bytů, rodinných domů i komerčních objektů včetně diagnostiky vlhkosti na klíč v krátkém časovém úseku a za rozumných cenových podmínek. Naše firma vám zaručuje profesionální služby na vysoké úrovni. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Sanace vlhkého dřeva - vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Sanace vlhkého zdiva - návrh a diagnostika

Vlhkostní průzkum

 1. stanovení charakteru zdiva a jeho složení  
 2. měření vlhkosti zdiva pomocí mikrovlnných přístrojů (povrchové i hloubkové)
 3. laboratorní vyhodnocení chemického složení zdiva a odebraných vzorků na vlhkost
 4. měření teploty a relativní vlhkosti vnitřního prostředí
 5. měření rosných bodů a tepelných mostů termo kamerami
 6. závěrečné celkové vyhodnocení průzkumu a návrh opatření sanace vlhkého zdiva

Sanace lehkého zdiva - komplexní program

Naše firma provádí vlhkostní průzkumy s vyhodnocením, diagnostiku staveb, návrhy a komplexní projekty sanace vlhkého zdiva. Vše vždy za využití nejmodernějších metod a prostředků.

 • sanaci vlhkého zdiva realizujeme všemi typy mechanických izolací - podřezání zdiva řetězovou pilou a diamantovým lanem, vrážení nerezových desek, rubové a plošné izolace
 • nabízíme a odborně instalujeme systémy aktivní bezdrátové a mírné drátové elektroosmózy pro trvalé odvlhčení objektů, včetně servisu a poskytování dlouhodobých záruk
 • vysoušíme vlhké zdivo a konstrukce - sálavými panely, mikrovlnným vysoušením, průmyslovými odvlhčovači a odvětrávacími systémy
 • aplikujeme sanační omítkové systémy
 • zaměřujeme se i na jádrové vrtání a řezání betonových konstrukcí
 • provádíme chemické injektáže vlhkého zdiva (tlaková a beztlaková injektáž)
 • odvodňujeme okolí staveb a včetně terénních úprav

Při sanacích vlhkého zdiva se většinou kombinují různé sanační systémy. Námi prováděné sanační práce jsou vždy provedeny kvalitně a zaručují dlouholeté řešení problémů s vlhkostí.

Sanace vlhkého zdiva - sanační omítky

Sanace vlhkého zdiva - sanační omítky prodyšné

Mají vysokou prodyšnost a pórovitost. Díky tomu jsou lehké a mají velmi nízkou kapilární nasákavost, ideálně vodu zcela odpuzují. Voda pak kapilárami neproniká ze zdiva do omítky a její povrch zůstává suchý, neobjevují se zde mokré fleky. Povrch stěny zůstává suchý a čistý. Odpařování vody probíhá pouze na vnitřní straně omítky, kde také zůstávají vysrážené soli.

Sanace vlhkého zdiva - sanační omítky vodotěsné 

Vodotěsné omítky jsou prakticky totožné s prodyšnou omítkou, ale působí obráceně. Zabraňují pronikání vlhkosti ze vzduchu do zdiva. Používají se zejména v místnostech s  vysokou vzdušnou vlhkostí, jako jsou kuchyně, prádelny, atd. V současnosti jsou nahrazovány hydroizolačními stěrkami a používají se pouze jen výjimečně.

Sanace vlhkého zdiva - metody

Sanace vlhkého zdiva - podřezání zdiva

Na podřezání zdiva v současné době nemáme kapacity

Zaručuje spolehlivé odizolování v celém prostoru zdi, včetně rohů, vnitřních koutů a v místech křížení zdí. Výhodou této metody sanace vlhkého zdiva jsou rychlost - u běžného rodinného domu trvají práce většinou do 4 dnů a cena, která bývá nejnižší z možných metod mechanického izolování.

Při podřezávání zdiva přichází v úvahu dvě metody - podřezání strojní pilou nebo diamantovým lanem. Podřezání strojní pilou bývá omezeno maximální šířkou zdi (většinou jde o 1m šířky).  Diamantové lano se využívá u kamenného, smíšeného a betonového zdiva. Tato metoda je nákladnější než využití strojní pily. Další postup sanace je u obou metod shodný.

Metoda podřezání zdiva zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost. Takto provedená sanace vlhkého zdiva vydrží až do konce životnosti celé stavby.

Sanace vlhkého zdiva - vrážení plechů

Jedná se zarážení ocelových desek do průběžných spár ve zdivu. Tuto metodu lze využít u cihelného i kamenného zdiva. Použití je omezeno pouze na existenci průběžné ložné spáry ve zdivu. Při aplikaci této metody nedochází k razantnímu zásahu do statiky budovy, celá metoda je velmi šetrná.

Sanace vlhkého zdiva vrážením plechů je poměrně rychlá a lze ji provádět za současného provozu objektu. Tuto metodu lze využít i pro svislé izolace a pro izolace členitých konstrukcí, např. pilířů.

Sanace vlhkého zdiva - chemické injektáže zdiva

Při této metodě se do zdiva vyvrtají otvory, které se injektují speciálními hydrofobními prostředky, případně se kombinují s utěsňujícími látkami.

Při injektáži se do sanovaného zdiva vyvrtají otvory, které jsou po vyvrtání vyčištěny vzduchem, a pomocí čerpadla se do nich napustí chemický materiál. Při velmi vlhkém zdivu se používá tlakové čerpadlo s regulací tlaku. Po naplnění otvorů se uzavřou maltou, v závislosti na podmínkách konkrétní sanované zdi. Podmínkou pro využití této metody sanace vlhkého zdiva je maximální tloušťka zdi 1,2m.

Sanace vlhkého zdiva - hydroizolace ploch

Sanace podlah

Pro sanaci podlah se používá několik různých řešení v závislosti na konkrétních dispozicích stavby. Liší se podle toho, zda má objekt základní desku či ne.

K sanaci se většinou využívají svařované plastové fólie nebo modifikované asfaltové pásy s kvalitní vložkou. Důležitý krok pro kvalitní funkčnost sanace je napojení podlahového systému na sanaci stěn. K tomu se používají hydroizolační stěrky.

Sanace střech

Pro sanaci střech se používají většinou asfaltové pásy nebo speciální fólie z PVC. Největší riziko prostupu vlhkosti je u sanace střech v jednotlivých spojích, proto je těmto místům třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Materiály používané pro izolaci musí zaručovat vysokou prostupnost vodních par a co nejnižší hmotnost, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování nosné konstrukce střechy.

Tepelná izolace 

Pokud je příčinou vlhnutí kondenzace páry z interiéru, je třeba upravit také vnitřní prostředí budovy. Zpravidla je řešením úprava vnější tepelné izolace. Tím se zvýší teplota celé konstrukce a kondenzační zóny se posunou mimo zdivo.

Sanace vlhkého zdiva ceník - orientační 

Sanace vlhkého zdiva - podřezání

Tloušťka zdi

Orientační cena za bm

30 cm

480 - 620 Kč

45 cm

720 – 900 Kč

60 cm

980 – 1200 Kč

Na podřezání zdiva v současné době nemáme kapacity

Sanace vlhkého zdiva - zarážení plechů do zdiva

(výpočet ceny ovlivňuje skladba a tvrdost řezaného zdiva)

Tloušťka zdi

Orientační cena za bm

30 cm

800 – 1100 Kč

45 cm

1200 – 1580 Kč

60 cm

1620 – 2100 Kč

Sanace vlhkého zdiva - injektáž

Tloušťka zdi

Orientační cena

30 cm

520 – 700 Kč

45 cm

780 – 1100 Kč

60 cm

1200 – 1450 Kč

 

Společnost Bohemia Decor Group s.r.o se na sanace vlhkého zdiva a na rekonstrukce bytů Praha specializuje již řadu let