Tepelná izolace střech

Je vám v létě na půdě vedro a v zimě si nevíte rady, jak tento prostor zahřát?

Je to tím, že pod střechou jsou výkyvy tepla mnohem větší, než by se zdálo. Díky dnešním moderním
technologiím zateplování střech můžete těmto výkyvům zamezit, aniž byste zatížili střechu nebo
vaši peněženku. Tepelná izolace střech vám úsporou energií investici vloženou do izolace brzy vrátí.

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Profesionální tepelná izolace střech zabraňuje únikům tepla do okolí v zimních obdobích. V letních měsících naopak izolace zpomaluje prostup tepla od slunečního záření z vnějšího prostředí dovnitř budovy.

Mimo tepelné izolace střech Vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Tepelná izolace střech od Bohemia Decor Group

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s realizací tepelných izolací střech, podkroví i půdních vestaveb na „klíč“. Vždy klademe maximální důraz na precizní provedení tepelné izolace střech. Na základě dlouholetých zkušeností provádíme tepelné izolace střech s využitím efektivních a moderních postupů. Můžeme vám nabídnout zpracování komplexní tepelné izolace střech včetně následné pokládky střešní krytiny, montáže střešních oken a osazení klempířských prvků. 

Vypracujeme projektovou dokumentaci a zajistíme stavební povolení, provádíme stavební dozor a poskytujeme kompletní servis během prací až po zajištění kolaudace. Samozřejmostí je profesionální přístup všech zaměstnanců firmy.

Při tepelné izolaci střechy nebudete muset shánět jednotlivé řemeslníky a plánovat jejich činnosti. U firmy Bohemia Decor Group s.r.o. za vás vše zrealizuje dobře sehraný tým. Ve svém týmu disponujeme všemi potřebnými odbornostmi – zedníky, pokrývači, truhláři, elektroinstalatéry, obkladači i vodoinstalatéry. Koordinujeme práci jednotlivých řemeslníků a denně kontrolujeme jejich činnost. Jsme schopni zrealizovat jakýkoliv váš požadavek týkající se tepelné izolace střechy.

Zaručujeme vám profesionální služby se vstřícným a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Tepelná izolace střech - nezávaznou nabídku vypracujeme zdarma.

Tepelná izolace střechy - proč?

Tepelná izolace střech - teplotní stabilita

Zateplená střecha zamezí tepelným mostům i zatékání a hlavně v půdním prostoru vytvoří optimální, stabilní klima. Vy se tak budete na půdě cítit příjemně jak v létě, tak v zimě.

Tepelná izolace střech - úspora

Izolace střechy sníží průniky tepla až o 50 %. Ušetříte tak značně na nákladech na vytápění, proto se investice do zateplení střechy dlouhodobě vyplatí.

Tepelná izolace střech - hodnota objektu

Zateplením střechy se rázem zvýší nejen užitná hodnota domu, ale především také kvalita bydlení, kterou oceníte po celý rok.

Tepelná izolace střech - izolace jednou provždy

Příjemné klima a bydlení, záruka dlouhověké izolace, žádné teplotní výkyvy a průvany, vaše střecha bude chránit dům před povětrnostními vlivy po několik generací.

Tepelná izolace střechy - výběr izolací

Tepelná izolace střechy má zpravidla za úkol nejen zvýšit tepelný odpor střešního pláště, ale také snést zatížení od technologií, pohybu osob na střeše, povětrnostních vlivů. Někdy tepelná izolace střech také vytváří spád hydroizolační vrstvy. Tepelná izolace střechy až na výjimky musí být krytá hydroizolací tak, aby nemohlo docházet k zatékání do střešního pláště.

Mnoho střešních plášťů však nesplňuje tepelně izolační požadavky, protože jejich správnou funkci narušily chyby způsobené v určité fázi návrhu, přípravy nebo aplikace. Zanedbání byť jen drobné chyby může časem přerůst až do poruchy způsobující havarijní stav konstrukce.

Tepelná izolace střech - vhodné typy pro konstrukce šikmých střech

  • tepelné izolace na bázi skleněných vláken
  • tepelné izolace na bázi čedičových vláken (s objemovou hmotností od 30 do 50 kg/m3)
  • tepelné izolace na bázi dřevních vláken
  • tepelné izolace na bázi foukané celulózové izolace
  • tepelné izolace na bázi foukané kamenné vlny
  • kombinace těchto materiálů

Tepelná izolace střech - vhodné typy pro konstrukce plochých střech

  • tepelné izolace na bázi čedičových vláken (s objemovou hmotností 100 až 200 kg/m3)
  • tepelné izolace na bázi extrudovaného a expandovaného polystyrenu,
  • kombinace těchto materiálů

Konstrukční řešení tepelné izolace střechy šikmé:

Tepelná izolace střech - pojistná hydroizolační fólie

Důležité je dbát na paropropustnost a vodotěsnost této vrstvy.

Tepelná izolace střechy mezi krokvemi

Výběru tepelné izolace střechy musíme věnovat dostatečnou pozornost a aplikovat se musí napevno tak, aby nevznikaly netěsnosti. Nedostatečná tloušťka tepelného izolantu nebo nevhodně zvolená izolace může způsobovat tepelné ztráty.

Tepelná izolace střech - parozábrana

Nesprávně zvolená parozábrana nebo značné porušení může zapříčinit pronikání vlhkosti do tepelné izolace střechy. Tím by mohlo dojít ke snížení její schopnosti tepelně izolovat. Parozábranu je nutné ukládat natěsno. Spoje by měly být přelepeny nebo dostatečně přeloženy. Důležité je dodržet poměr tepelné izolace před a za fólií 1 : 4 až 1 : 5 (čemuž odpovídají 4 cm izolace před a 20 cm za parozábranu).

Tepelná izolace střech - doplňková tepelná izolace

Pokud nepoužijeme doplňkovou tepelnou izolaci, může dojít k tvorbě tepelných mostů a představuje to riziko vzniku povrchové kondenzace.

Tepelná izolace střech - konečný pohledový obklad

U všech obkladů je nutné dbát na to, aby se konstrukčními prvky neporušila parozábrana. V současnosti se často používají různě profilované dřevěné obklady nebo obklady ze sádrokartonových desek.

Konstrukční řešení tepelné izolace střechy ploché:

Tepelná izolace střech - primární hydroizolační vrstva

Primární hydroizolační vrstvu je třeba realizovat tak, aby mezi jednotlivými pásy nevznikaly netěsnosti. Musí mít dostatečnou pružnost a pevnost. Porušení této vrstvy může znamenat zatékání vody do oblasti tepelné izolace střechy.

Tepelná izolace střech - vrstva tepelné izolace

Tepelnou izolaci střechy je nutné ukládat minimálně ve dvou vrstvách, aby nevznikaly netěsnosti mezi jednotlivými deskami. K podkladu se lepí nebo mechanicky kotví. Nedostatečná tloušťka tepelné izolace střechy způsobuje nízkou povrchovou teplotu mate­riálu a tepelné ztráty, což má za následek tvorbu kondenzátu na interiérové straně.

Tepelná izolace střech - parozábrana

Při tepelné izolaci střechy je nutné dbát na důkladné a přesné položení parozábrany. Pokud je parozábrana vynechána nebo dojde k jejímu poškození, může vlhkost prostupovat do tepelné izolace střechy, kde dochází k jejímu kondenzování a následnému degradování tepelně izolačního materiálu.

Tepelné izolace střech a rekonstrukce bytů ovládáme na profesionální úrovni.