Tepelná izolace základu domů

Základem jsou základy!

Základy jsou ta část budovy, která přichází do styku s přírodním terénem. Tvoří je konstrukce základů, podlaha nad terénem, je-li dům podsklepený stěny suterénu a všechna opatření související s ochranou spodní stavby. Vhodná tepelná izolace základů domu, drenáž a mechanická ochrana hydroizolace suterénního zdiva představují tři velmi důležité kroky k dosažení nezanedbatelných úspor energie.

Tepelná izolace základů domu je dnes už neodmyslitelná součást komplexního řešení tepelně izolačních prací. Firma Bohemia Decor Group s.r.o. provádí tepelné izolace základů domu v technologické součinnosti s požadavky na tu nejvyšší kvalitu. Na základě dlouhodobých zkušeností svým zákazníkům nabízíme efektivní a moderní způsoby tepelné izolace základů domu s individuálním a profesionálním přístupem. Na postup prací vždy dohlíží autorizovaný technický dozor. Firma Bohemia Decor Group s.r.o. se snaží o profesionální a individuální přístup ke každé zakázce při zachování vysokého stupně kvality.

Mimo tepelné izolace základů nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Tepelná izolace základu domů - vše zařídíme

Další nezbytnou součástí naší nabídky při tepelné izolaci základů domu je předprojektová a projektová příprava. Zařídíme všechna nezbytná povolení - stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, veškerou technickou dokumentaci, revizní zprávy a jiné protokoly. Správný projekt je základ úspěchu, proto se nemusíte bát nám položit jakýkoliv dotaz a požádat o častější jednání s projektantem. Zajistíme přesné zaměření objektu a kompletní zpracování projektu tepelné izolace základů domu.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla a krátkých  časových termínů, záruční i pozáruční servis.

Tepelná izolace základu domů - kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Tepelná izolace základů domu by v ideálním případě měla procházet souvisle pod celou základovou deskou domu. Základy ponesou celou váhu konstrukce budovy a měly by sahat do hloubky, která už nezamrzá. Už před jejich stavbou, je potřeba znát všechno technologické zařízení, které bude v domě použito, stejně jako je potřeba vědět, kudy povedou inženýrské sítě. Vše do sebe musí zapadnout a pozdější úpravy by šly provádět už jen stěží.

Tepelná izolace základů domu doplňuje další způsoby zateplení domu pro co nejvyšší snížení nákladů za energie. K dosažení nezanedbatelných úspor energie a zároveň zvýšení hodnoty objektu je tedy vhodné při tepelné izolaci základů domu zkombinovat tři velmi důležité kroky - vhodná tepelná izolace, drenáž a mechanická ochrana hydroizolace suterénního zdiva.

Tepelná izolace základů domu – funkce

 • nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou
 • podstatné snížení tepelných ztrát - zvýšení vnitřní povrchové teploty a tím zamezení vzniku plísní
 • výrazné omezení kondenzace v napojení základu na zdivo
 • základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost
 • zamezení transportu vlhkosti do vyšších částí zdiva nad terénem
 • umožnění souvislého omítnutí pod úroveň terénu
 • umožnění jednoduchého a spolehlivého ukončení hydroizolace

Tepelná izolace základu domů - co se nesmí zanedbat

 1. Nezámrzná hloubka - tato část prací na tepelné izolaci základů domu je spolu s určením síly izolantu nejdůležitější součástí díla. Podílí se na eliminaci tepelného mostu v oblasti podlahy.
 2. Určení síly izolantu - je důležitý z hlediska tepelné prostupnosti. Znamená to, že pokud použijeme izolant větší síly, je méně tepelně vodivý.
 3. Výběr izolantu - výběr izolantu pro tepelnou izolaci základů domu další velmi důležitý krok. Výběr  materiálu by měl vždy provádět proškolený profesionál.
 4. Povrchová úprava soklu - povrchová úprava soklu může být provedena různými způsoby. Provádíme ji vesměs různými obklady. Buď ze štípaného kamene nebo cihliček v mnoha druzích a odstínech. Tyto obklady jsou ale poměrné váhově náročné, proto je třeba dát velký pozor na dodržení síly tmelu základní vrstvy a k vyztužení je nutné použít perlinku o větší gramáži.

Takto zhotovená tepelná izolace základu domu a povrchová úprava soklu má vysokou životnost.

Tepelná izolace základů domu - možnosti

Pro tepelnou izolaci základů domu se dnes nejčastěji využívá pevný a odolný extrudovaný polystyren případně i potažený speciální geotextilií, která slouží k přefiltrování vody a jejímu odvedení do drenáže. Tloušťka extrudovaného polystyrenu pro teplenou izolaci základů domu se pohybuje od 8 cm až po 20 cm.

Při tepelné izolaci základů domu se extrudovaný polystyren využívá ve formě izolačních desek, které se upevňují na stěnu suterénu. Lepení desek plní funkci jen jako dočasné upevnění, protože desky jsou přitlačeny na stěnu suterénu tlakem zeminy po zásypu. Desky proto musejí stát na pevné podložce v patě (například přesah základů), aby nedošlo k jejich sklouznutí při následném zhutnění zásypu.

Tepelná izolace základů domu a základových desek se dnes často provádí pěnovým sklem. Jedná se o pevný materiál ve formě drtě, která je nenasákavá a trvanlivá. Navíc se základy domu tímto materiálem krásně obalí, bez přechodů (tepelných mostů).

Při tepelné izolaci základů domu volte trvanlivou kvalitu a nešetřete na nesprávném místě!

Jsme nejen odborníci na izolace, ale také na cele rekonstrukce bytů.

Izolace základů je popsána i na našem webu, kde je prezentována zejména stříkaná pěnová izolace. Jsou zde také inforamce na téma tepelná izolace.