Zateplení budov veřejných

Na zateplení veřejných budov je možno žádat o dotace z programu Zelená úsporám!

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Původně byl určen pro vlastníky rodinných a nepanelových bytových domů, následně byl otevřen také pro panelové bytové domy a od července 2010 byl rozšířen i na investice do veřejných budov.

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo peníze pro zateplení budov a změnu způsobu vytápění veřejných budov. Obce, města a kraje tak mají v době nepříznivé ekonomické situace možnost získat finanční prostředky, které pomohou jejich rozpočtům. Realizací opatření, na která jsou dotace určeny, dojde navíc u staveb k výrazně nižším nákladům na platby za energie.

Žádat mohou obce, města, příspěvkové organizace, kraje, veřejné a státní školy, obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, církve, nadace, obecně prospěšné společnosti apod. Přesně je definuje příloha č.4 ke směrnici č.7/2010.    

O dotace z programu Zelená úsporám na zateplení veřejných budov, je možné žádat například pro školy, školky, nemocnice, městské úřady nebo domovy pro seniory. Přesně je definuje příloha č.1 ke směrnici č.7/2010 s odkazem na vyhlášku č. 268/2009 Sb.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. vám nabízí svoje služby v oblasti zateplení budov veřejných i neveřejných. Cílem námi nabízeného komplexního zateplení budov je dosáhnout výrazné úspory energií, prodloužit jejich životnost, zvýšit estetický vzhled a udržet ekonomickou hodnotu domů. Nabízíme také zpracování energetických auditů budov a průkazů jejich energetické náročnosti. Vašemu objektu vrátíme životaschopnost, poradíme vám, jak co nejefektivněji šetřit náklady na energie

Obvodový plášť domu představuje konstrukčně a funkčně provázaný celek. Zateplením dosáhnete energeticky úsporného provozu veřejné budovy a vaše náklady na vytápění budou minimální. Pokud se rozhodnete pro zateplení budovy, uspoříte až 50% tepelné energie. K zateplení budov je nejvhodnější úprava obvodového pláště, protože chrání stavební konstrukci, prodlužuje životnost domu, snižuje tepelné ztráty, zlepšuje mikroklima uvnitř budovy a zlepšuje architektonický vzhled.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. pro vás může zajistit komplexní přípravu pro financování zateplení veřejných budov pomocí dotace Zelená úsporám. Námi používané špičkové certifikované systémy a systémová řešení jsou zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií (SVT) v rámci programu Zelená úsporám.

Veškerou přípravnou a administrativní činnost a následně celou realizaci zateplení veřejných budov provádíme vlastními prostředky. Dohled nad pracemi při zateplení budov vždy zajišťuje autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Všichni naši pracovníci, kteří pro nás pracují, jsou plně kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní. U firmy Bohemia Decor Group s.r.o. vše zrealizuje dobře sehraný tým.

Mimo zateplení budov vám můžeme nabídnout i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Zateplení budov od Bohemia Decor Group

Nabízíme možnost vyřešit kompletní zateplení veřejných budov tzv. na „klíč“ v krátkém časovém úseku a za rozumných cenových podmínek. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Vyřešíme za vás veškeré kroky spojené problematikou kolem přípravy projektové dokumentace a získání stavebního povolení. Odborně vám vysvětlíme technické i finanční otázky spojené se zateplením veřejných budov. Spolupracujme s architekty, kteří mají bohaté zkušenosti s navrhováním zateplení veřejných budov, připravíme vám možné varianty, ze kterých si vyberete tu nejlepší.

Naše firma se pro vás při zateplení veřejných budov bude snažit vždy nalézt nejoptimálnější řešení, abyste co nejvíce ušetřili za náklady na energie. Využíváme pouze prověřené a 100% kvalitní technologie, nabízíme nadstandardní záruky. Máme za sebou již desítky realizací a dvacetiletou zkušenost v oboru zateplení budov.

Odborníci z firmy Bohemia Decor Group s.r.o. vám se vším poradí a zdarma vypracují nezávaznou nabídku a cenovou kalkulaci. Zateplení budov s vámi budeme dopředu řádně konzultovat. Neváhejte nás kontaktovat, abychom vám udělali nabídku na zateplení veřejných budov.

Zateplení budov - vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Ušetřete až 50 % nákladů na vytápění veřejných budov!

Zateplení veřejných budov - hlavní výhody a přínosy:

 • úspora tepelné energie až o 50%
 • prodloužení životnosti domu
 • úspora nákladů za vytápění a údržbu
 • ochrana obvodového pláště domu před nepříznivými vnějšími vlivy
 • zvýšení celkové hodnoty domu
 • větší akumulace tepla
 • nový vizuální vzhled objektu
 • razantní zvýšení hodnoty objektu
 • omezení výskytu plísní
 • odolnost proti vlivům počasí
 • ochrana před hlukem
 • odstranění konstrukčních chyb
 • zvýšení pohodlí uvnitř objektu

Zateplení veřejných budov - další nabízené činnosti:

 • odborná pomoc s přípravou pro žádost o dotaci z programu Zelená úsporám
 • stavebně technický průzkum – studie
 • vypracování energetického auditu budovy
 • zpracování projektové dokumentace pro žádost stavební povolení
 • zajištění stavebního povolení
 • odborný posudek objektu
 • vypracování energetického štítku budovy (PENB)
 • zajištění veškerých potřebných posudků, revizních zpráv, zkoušek
 • veškerá technické dokumentace

Zateplení veřejných budov – prováděné práce:

 • opravy obvodového pláště budovy
 • zateplení fasády vhodným izolačním systémem
 • zateplení a případná rekonstrukce oken a dveří
 • utěsnění všech nežádoucích mezer a spár
 • oprava, hydroizolace a zateplení ploché střechy i zateplení šikmé střechy
 • odstranění případných statických poruch
 • zasklení a rekonstrukce lodžií nebo balkonů jsou-li na objektu
 • zateplení podlah
 • zateplení stropů technického podlaží

Zateplení veřejných budov – postup prací:

 • provedeme opravy obvodového pláště objektu
 • odstraníme případnou vlhkost a naneseme penetrační nátěr
 • odstraníme všechny nečistoty z původní fasády
 • namontujeme vybraný izolant (například polystyren, minerální vlna, kamenná vlna)
 • pomocí talířových hmoždinek ukotvíme fasádní desky
 • upravíme podhledy a parapety pomocí rohových lišt
 • vybrousíme plochu izolantu do roviny
 • vytmelíme plochu krycí hmotou (stěrkou)
 • nainstalujeme perlinku
 • následuje penetrování pod omítkou
 • provedeme zatmelení všech spár kolem oken a dveří
 • osadíme parapety oken klempířskými prvky
 • provedeme povrchovou úpravu nanesením omítky předem vybrané barvy

Izolace, zateplení a rekonstrukce bytu ovládáme opravdu skvěle.