Zateplení bytového domu

Máte studený bytový dům nebo opadává fasáda? Zateplíme a opravíme!

Obvodový plášť bytového domu představuje funkčně a konstrukčně provázaný celek. V případě nutného zateplení by měl vlastník vždy hledat komplexní řešení. Zateplení bytového domu je nejvhodnější úprava obvodového pláště. Chrání stavební konstrukci, prodlužuje životnost domu, snižuje tepelné ztráty, zlepšuje mikroklima v bytech a zlepšuje architektonický vzhled bytového domu.

Teplo z bytového domu prakticky neustále uniká slabými místy stavebních konstrukcí. Tyto ztráty lze snížit na minimum především pomocí kvalitního zateplení. Zateplení bytového domu je vždy dobrá investice, která se v dnešní době velice rychle vrátí. Kvalitním zateplením bytového domu lze ušetřit až polovinu nákladů na vytápění domu. Zateplení bytového domu provádí firma Bohemia Decor Group s.r.o. efektivně a dostupných cenových podmínek.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. vám bude spolehlivý partner v oblasti zateplení bytového domu. Nabízíme zpracování energetických auditů budov a průkazů jejich energetické náročnosti. Cílem námi nabízeného komplexního zateplení bytového domu je dosáhnout výrazné úspory energií, prodloužit životnost domu, udržet ekonomickou hodnotu domu a zvýšit jeho estetický vzhled.

Při zateplení bytového domu se vždy pro vás budeme snažit nalézt to nejoptimálnější řešení, abyste co nejvíce ušetřili za náklady na energie. Využíváme 100% kvalitní a prověřené technologie, nabízíme nadstandardní záruky. Máme za sebou již desítky realizací a dvacetiletou zkušenost v oboru zateplení bytového domu.

Odborníci z firmy Bohemia Decor Group s.r.o. vám poradí a zdarma vypracují nezávaznou nabídku a cenovou kalkulaci. Zateplení bytového domu s vámi budeme dopředu řádně konzultovat. Neváhejte nás kontaktovat, abychom vám udělali nabídku na zateplení panelového domu.

Mimo zateplení bytového domu vám nabízíme i rekonstrukce bytů a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Nabízíme možnost vyřešit kompletní zateplení bytového domu tzv. na „klíč“ v krátkém časovém úseku a za rozumných cenových podmínek. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká. Veškeré práce při zateplení bytového domu provádíme profesionálně se vstřícným a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.

Zateplení bytového domu - hlavní výhody a přínosy

 • úspora tepelné energie až o 50%
 • větší akumulace tepla
 • prodloužení životnosti domu
 • nový vizuální vzhled objektu
 • razantní zvýšení hodnoty objektu
 • omezení výskytu plísní
 • odolnost proti vlivům počasí
 • úspora nákladů za vytápění a údržbu
 • zvýšení celkové hodnoty domu a jednotlivých bytů
 • ochrana před hlukem
 • odstranění konstrukčních chyb
 • ochrana obvodového pláště domu před nepříznivými vnějšími vlivy
 • zvýšení pohodlí bydlení

Přípravný proces a realizace zateplení bytového domu je vždy rozdělen do několika fází:

V rámci přípravné fáze zateplení bytového domu zajišťujeme:

 • stavebně energetické posouzení vašeho domu - obsahuje zhodnocení stávajícího stavu jednotlivých stavebních konstrukcí a technických systémů, předběžný odhad investičních nákladů, doporučený postup, výpočet energetických úspor na vytápění a ekonomickou návratnost investic na zateplení, návrh financování
 • projektovou dokumentaci v potřebném rozsahu, včetně vytvoření architektonického řešení barevnosti fasády
 • pomůžeme s vytvořením a shromážděním podkladů pro jednání se stavebním úřadem (pro stavební povolení nebo ohlášení stavby)
 • financování potřebných investic s ohledem na současnou tvorbu fondu oprav i s případným využitím dotačních programů nebo úvěru
 • zajištění statických posudků, revizních zpráv, tlakových zkoušek a veškeré technické dokumentace

V rámci realizační fáze zateplení bytového domu zajišťujeme:

 • výměnu střešní krytiny, laťování, hromosvody, dešťové žlaby a svody
 • zateplení půdy, stropů suterénu i střech
 • hydroizolace základů domu včetně nátěru soklů a terénních úprav
 • zateplení fasády a opravy porušených míst
 • povrchová úprava nanesením omítky dle vámi vybrané barvy
 • rekonstrukce stávajících balkónů nebo lodžií
 • výměna oken a dveří za nové s lepšími tepelně izolačními parametry
 • odstranění statických poruch

Zateplení bytového domu – naše nabízené práce

Zateplení

Zateplení bytového domu řešíme komplexně a zodpovědně pomocí osvědčených a certifikovaných systémů. Vybíráme ze sedmi druhů zateplovacích systémů, vždy s ohledem na použití u konkrétní zakázky. Zateplení domu provádíme z lešení s použitím certifikovaných systémů. Práce vždy provádějí proškolení pracovníci.

Střechy

Při zateplení střech provádíme hlavně sanace a opravy střech. Všechny práce při zateplení střech vždy probíhají podle projektové dokumentace.

Pláště

U plášťů bytového domu odstraňujeme hlavně vady a statické poruchy konstrukce. Podcenění oprav plášťů by vás mohlo překvapit po i několika letech od zateplení domu.

Fasádní povrchové úpravy

Pro fasádní povrchovou úpravu používáme certifikované materiály – fasádní omítky. S jeho použitím zůstane váš zateplený bytový dům dlouhodobě čistý a krásný. Vlastnosti těchto fasádních omítek nebo barev umožní zapojit do procesu samočištění povětrnostní vlivy, tedy déšť, vítr, sníh, sluneční UV záření

Barvy

Námi používaný barevný vzorník pro fasádní omítky a barvy je zcela nový. Obsahuje 88 barevných odstínů, jejichž kombinací lze vytvořit barevně invenční ztvárnění fasád.

Balkony, lodžie

Do námi nabízených prací při zateplení bytového domu patří také nabídka kompletní oprava nebo zasklení všech balkónů. Rekonstrukční práce na nich provádíme podle předem připravené a schválené projektové dokumentace.

Vstupy

Při zateplení bytového domu nabízíme i rekonstrukce vstupů. Provádíme opravy přístupových schodišť a podest, výměnu vstupních dveří za nové a možnost zastřešení vstup. Ve vstupech také vyměňujeme zvonková tabla v různém provedení. Pokud je u vstupu zábradlí, je také vyměněno za nové.