Zateplení kamenného domu cihlového

Potřebujete zateplit 100let starý kamenný dům?

Je vám ve starém cihlovém domě zima?

Zateplení kamenného domu je možné provést stejně dobře jako na jakémkoliv jiném objektu, i když jeho obvodové konstrukce mají poměrně velkou tloušťku (60 až 90 cm). To stejné platí i pro zateplení cihlového domu. Kvalitním návrhem a odborně provedenou realizací zateplení domu lze snížit tepelné ztráty o více než 40%. Díky tomu ušetříte peníze za vytápění, ale navíc vyřešíte problém s vlhkými zdmi, jež je způsoben srážením vodních par na studené zdi.

Zateplení kamenného domu od Bohemia Decor Group

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. vám nabízí možnost vyřešit zateplení kamenného domu tzv. na „klíč“. Zákazník nemusí shánět jednotlivé řemeslníky a koordinovat jejich činnosti, u naší firmy vše zrealizuje dobře sehraný tým.

Vlastními prostředky provádíme celou realizaci, přípravnou i administrativní činnost. Naši stavbyvedoucí mají dlouholeté zkušenosti s vedením staveb a se zateplováním kamenného i cihlového domu. Dohled nad prováděnými pracemi vždy zajišťuje autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Všichni naši pracovníci jsou plně kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní. Při práci na zateplení kamenného domu využíváme všechny dostupné metody, technologie a moderní materiály.

Další nezbytnou součástí naší nabídky při zateplení kamenného domu je předprojektová a projektová příprava. Správný projekt je základ úspěchu, proto se nemusíte bát nám položit jakýkoliv dotaz a požádat o častější jednání s projektantem. Zajistíme přesné zaměření objektu a kompletní zpracování projektu zateplení kamenného domu.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. vám zaručí profesionální služby se vstřícným a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Disponujeme veškerou potřebnou stavební techniku a zvládáme celé potřebné spektrum stavebních činností. Zateplení kamenného domu u nás proběhne v krátkém čase a za rozumných cenových podmínek. V každém případě se jedná vždy o individuální řešení, které přizpůsobíme konkrétním požadavkům vašeho obydlí. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Mimo zateplení kamenného domu vám můžeme nabídnout i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Zateplení kamenného domu/cihlového domu - hlavní efekty:

 • do domu přestane zatékat srážková voda 
 • zpomalí se stárnutí domu, prodlužení životnosti budovy
 • chrání před zatékáním dešťové vody
 • zamezí tvorbě plísní 
 • izoluje proti chladu, zvýší se pohoda v domě
 • nová fasáda zatraktivní vzhled domu 
 • zvýšení celkové hodnoty dané stavby
 • zvýšení komfortu užívání
 • odstranění nedostatků vzniklých nedostatečnou údržbou
 • zamezení vzniku dalších škod na budově

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Než začneme provádět zateplení kamenného domu, musíme získat informace o technickém stavu obvodového zdiva včetně posouzení vlhkosti a zasolení. Změříme sílu zdiva včetně vnitřních omítek. Na základě těchto informací náš profesionální pracovník, který zpracovává posudek, stanoví použití vhodného zateplovacího systému, materiál izolantu a jeho sílu. Jeli vlhkost a salinita zdiva vysoká, můžeme vám odborně navrhnout způsob jak dosáhnout snížení vlhkosti a odsolení.

Zateplení kamenného domu/cihlového domu - co předchází:

 • Provedeme podrobnou projektovou přípravu
 • Určíme optimální tloušťku izolace s ohledem na umístění a členitost stavby, riziko požáru apod.
 • Zvolíme vhodný systém a materiál pro provedení tepelné izolace
 • Po dohodě se zákazníkem, provedeme odvlhčení zdiva
 • Odstraníme opadávající omítku a provedeme nutné opravy
 • Srovnáme podklad a zbavíme zdivo nečistot
 • Aplikujeme penetraci

Zateplení kamenného/cihlového domu - kontaktní způsob zateplení

Kontaktní zateplení je nejčastěji používaný způsob zateplení, který je nenáročný na aplikaci. Jde o systém lepení izolačních desek přímo na obvodovou stěnu. Po uchycení se izolace omítne tenkovrstvou obarvenou omítkou. Tento způsob zateplení se používá u všech typů budov, včetně moderních dřevostaveb.

Výhody:

 • Finančně výhodné a efektivní 
 • Dobrá akumulační schopnost stěn
 • Technologicky nenáročné 
 • Dobré izolační vlastnosti 
 • Menší tloušťka izolace
 • Snadná údržba 

Nevýhody:

 • Náročné na kvalitu provedení a použité materiály
 • Vyšší pracnost u členitých zdí
 • Instalace pouze v dobrém počasí
 • Nižší odolnost vůči mechanickému poškození

Zateplení kamenného/cihlového domu - větraný způsob zateplení

Izolační desky se ke zdivu nelepí, pouze mechanicky připevní. Proto se mohou izolační desky instalovat i v zimním období. Díky předsazení izolačních desek může zdivo odvětrávat, vodní páry zde nekondenzují, netvoří se plísně a jiné neduhy spojené s nadměrnou vlhkostí.

Výhody:

 • Vhodné k použití u objektů s vyšší vlhkostí 
 • Dobré tepelně izolační vlastnosti 
 • Vysoká životnost
 • Možnost instalace i v zimě  
 • Jednoduše opravitelné 
 • Snadná údržba

Nevýhody:

 • Pracná instalace (zejména u členitých plášťů)
 • Snadnější vznik tepelných mostů
 • Vyšší pořizovací náklady

Při zateplení kamenného domu nabízíme také zateplení soklu. Sokl zateplujeme minimálně půl metru pod umístění podlahy v objektu. Pokud to je nutné, odkopeme kolem objektu zeminu, zateplíme sokl až pod terén a výkop znovu zasypeme.