Zateplení panelových domů

Řešíte na schůzích vašeho panelového domu pořád dokola to samé?

Obvodový plášť panelového domu představuje konstrukčně a funkčně provázaný celek. Proto by v případě nutné opravy v této oblasti měl vlastník vždy hledat komplexní řešení a místo opravy s krátkodobým účinkem provést rozumnou úpravu, která povede ke dlouhodobému zhodnocení budovy a tím i bytů. Zateplení panelových domů je nejvhodnější úprava obvodového pláště, protože chrání stavební konstrukci, prodlužuje životnost domu, snižuje tepelné ztráty, zlepšuje mikroklima v bytech a zlepšuje architektonický vzhled.

Naše firma vám bude spolehlivý partner v oblasti zateplení panelových domů. Vašemu domu vrátíme životaschopnost, poradíme vám, jak co nejefektivněji šetřit náklady na energie. Nabízíme také zpracování energetických auditů budov a průkazů jejich energetické náročnosti. Cílem námi nabízeného komplexního zateplení panelových domů je dosáhnout výrazné úspory energií, prodloužit jejich životnost, zvýšit estetický vzhled a udržet ekonomickou hodnotu domů.

Celý přípravný proces a realizace zateplení panelových domů je rozdělen do několika fází. Většinou zateplení fasády a střechy, výměnu oken a dveří domu. Pokud se rozhodnete pro zateplení panelového domu, uspoříte až 50% tepelné energie. Zateplení panelových domů přináší výhody, kterými je například zlepšení technického stavu, delší životnost objektu, nový vzhled a zlepšení izolace od vnějšího hluku.

Při zateplení panelových domů se pro vás budeme vždy snažit nalézt nejoptimálnější řešení, abyste co nejvíce ušetřili za náklady na energie. Využíváme pouze prověřené a 100% kvalitní technologie, nabízíme nadstandardní záruky. Máme za sebou již desítky realizací a dvacetiletou zkušenost v oboru zateplení panelových domů.

Odborníci z firmy Bohemia Decor Group s.r.o. vám poradí a zdarma vypracují nezávaznou nabídku a cenovou kalkulaci. Zateplení panelových domů s vámi budeme dopředu řádně konzultovat. Neváhejte nás kontaktovat, abychom vám udělali nabídku na zateplení panelového domu.

Mimo zateplení panelových domu máme v nabídce i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Zateplení panelových domů - nezávaznou nabídku vypracujeme zdarma.

Zajistíme pro vás také komplexní přípravu pro financování zateplení panelových domů pomocí dotace Zelená úsporám. Námi používané špičkové certifikované systémy a systémová řešení firem Baumit a Stomix jsou zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií (SVT) v rámci programu Zelená úsporám.

Vyřešíme za vás veškeré kroky spojené problematikou kolem přípravy projektové dokumentace a získání stavebního povolení. Nabízíme naši účast na shromážděních vlastníků, kde odborně vysvětlíme technické i finanční otázky spojené se zateplením panelových domů. Spolupracujme také s architekty, kteří mají bohaté zkušenosti s navrhováním fasád panelových domů, připravíme vám několik barevných variant, ze kterých si vyberete tu nejlepší.

Veškerou přípravnou a administrativní činnost i celou realizaci zateplení panelových domů provádíme vlastními prostředky. Dohled nad pracemi při zateplení panelových domů vždy zajišťuje autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Zákazník tak nemusí shánět jednotlivé řemeslníky a koordinovat jejich činnosti. U firmy Bohemia Decor Group s.r.o. vše zrealizuje dobře sehraný tým. Všichni naši pracovníci jsou plně kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní.

Nabízíme možnost vyřešit kompletní zateplení panelových domů tzv. na „klíč“ v krátkém časovém úseku a za rozumných cenových podmínek. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Zateplení panelových domů - hlavní výhody a přínosy

 • úspora tepelné energie až o 50%
 • větší akumulace tepla
 • prodloužení životnosti domu
 • nový vizuální vzhled objektu
 • razantní zvýšení hodnoty objektu
 • omezení výskytu plísní
 • odolnost proti vlivům počasí
 • úspora nákladů za vytápění a údržbu
 • zvýšení celkové hodnoty domu a jednotlivých bytů
 • ochrana před hlukem
 • odstranění konstrukčních chyb
 • ochrana obvodového pláště domu před nepříznivými vnějšími vlivy
 • zvýšení pohodlí bydlení

Zateplení panelových domů obsahuje:

 • zateplení fasády
 • zateplení a rekonstrukce oken a dveří
 • utěsnění všech nežádoucích mezer a spár
 • zasklení a rekonstrukce lodžií nebo balkonů
 • zateplení podlah
 • zateplení a hydroizolace střechy
 • zateplení stropů technického podlaží
 • odstranění statických poruch

Zateplení panelových domů - výběr z našich dalších nabízených činností:

 • zpracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • odborný posudek
 • stavebně technický průzkum – studii
 • vypracování energetického štítku budovy (PENB)
 • vypracování energetického auditu
 • zajištění statických posudků, revizních zpráv, tlakových zkoušek
 • veškerá technické dokumentace

Zateplení panelových domů – postup při zateplení fasád

 • odstraníme všechny nečistoty z původní fasády
 • provedeme opravy obvodového pláště
 • odstraníme vlhkost a naneseme penetrační nátěr
 • následuje montáž vybraného izolantu (například polystyren, minerální vlna, kamenná vlna)
 • pomocí talířových hmoždinek ukotvíme fasádní desky
 • upravíme podhledy a parapety pomocí rohových lišt
 • vybrousíme plochu izolantu do roviny
 • vytmelíme plochu krycí stěrkovou hmotou
 • nainstalujeme perlinku
 • následuje penetrování pod omítkou
 • provedeme zatmelení všech spáry kolem oken
 • osadíme okna klempířskými prvky (parapety apod.)
 • provedeme povrchovou úpravu nanesením omítky dle vámi vybrané barvy

Zateplení panelových domů – naše nabízené práce

Zateplení panelových domů - zateplení

Zateplení panelových domů řešíme komplexně a zodpovědně pomocí osvědčených a certifikovaných systémů. Vybíráme ze sedmi druhů zateplovacích systémů, vždy s ohledem na použití u konkrétní zakázky. Zateplení domu provádíme z lešení s použitím certifikovaných systémů. Práce vždy provádějí proškolení pracovníci.

Zateplení panelových domů - střechy

Při zateplení střech provádíme hlavně sanace a opravy plochých střech živičnými i foliovými materiály. Všechny práce při zateplení ploché střechy a i při zateplení šikmě střechy vždy probíhají podle projektové dokumentace.

Zateplení panelových domů - pláště

U plášťů panelových domů odstraňujeme hlavně vady a statické poruchy konstrukce. Podcenění oprav plášťů by vás mohlo překvapit po i několika letech od zateplení domu.

Zateplení panelových domů - fasádní povrchové úpravy

Pro fasádní povrchovou úpravu používáme certifikované materiály – fasádní omítky. S jeho použitím zůstane váš revitalizovaný panelový bytový dům dlouhodobě čistý a krásný. Jedinečné vlastnosti těchto fasádních omítek nebo barev umožní zapojit do procesu samočištění povětrnostní vlivy, tedy déšť, vítr, sníh, sluneční UV záření. Špína je totiž neustále odstraňována přirozenou cestou z povrchu fasády.

Zateplení panelových domů - barvy

Zcela nový barevný vzorník pro fasádní omítky a barvy, který používáme, obsahuje 88 barevných odstínů, jejichž kombinací lze vytvořit barevně invenční ztvárnění fasád.

Zateplení panelových domů - balkony, lodžie

Do námi nabízených rekonstrukčních prací patří také nabídka kompletního zasklení všech balkónů nebo lodžií. Jsou místem s nejčastějším výskytem konstrukčních závad a poruch. Rekonstrukční práce na nich provádíme podle předem připravené a schválené projektové dokumentace.

Zateplení panelových domů - vstupy

Při rekonstrukcích vstupů provádíme opravy přístupových schodišť a podest, výměnu vstupních dveří za nové (hliníkové nebo plastové) a zastřešení vstupu s možností instalace osvětlení na pohybové čidlo. Ve vstupech vyměňujeme také zvonková tabla v různém provedení. Pokud je u vstupu zábradlí, je také vyměněno za nové ocelové, upravené žárovým zinkováním nebo hliníkové s nátěrem.

Zateplení panelových domů - zábradlí

Zábradlí dotváří vzhled celého domu, a proto se zaměřujeme také na jeho design. Zábradlí vyrábíme ve vlastní dílně a upravuje se žárovým zinkováním či nátěrem. Kotvy Nově nabízíme dodávku hliníkového zábradlí s úpravou komaxitovým lakováním.

Na zateplení a rekonstrukce bytu jsme skutečnými odborníky.