Zateplení ploché střechy rovné

Uvažujete o zateplení ploché střechy vašeho domu?

Ploché střechy se za teplých letních dnů rozpálí a v horních místnostech se nedá horkem dýchat. Na podzim si na pár měsíců oddychnete. Jenže pak přijde zima a vy se tetelíte zimou, i když topíte. A řešíte dilema, zda topit více nebo méně, aby účet na jaře nebyl k nezaplacení. A tahle situace se opakuje každý rok. Pod plochou střechou jsou výkyvy tepla mnohem větší, než by se zdálo. Díky dnešním moderním
technologiím zateplení ploché střechy se dá těmto výkyvům zamezit.

Zateplení ploché střechy zamezí zbytečným ztrátám tepla, hydroizolační vrstva umístěná nad tepelnou izolací brání průniku vody, takže tepelná izolace neprovlhne. Poslední vrstva, tzv. parozábrana, umístěná pod tepelnou izolací, brání provlhnutí izolace zevnitř. Zateplení rovné střechy vám investici vloženou do izolace úsporou energií brzy vrátí.

Existuje vůbec nějaké jiné rozumné řešení? Jediná pomoc je zateplení ploché střechy. Jenže jak to provést, a ke všemu snadno a rychle?

Zateplení ploché střechy od Bohemia Decor Group

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. vám může nabídnout svoje dlouholeté zkušenosti s realizací zateplení rovné střechy. Naši profesionálové vždy kladou maximální důraz na precizní provedení zateplení ploché střechy. Můžeme vám nabídnout zpracování celkové zateplení ploché střechy včetně osazení klempířských prvků a případné montáže střešních oken.

Během provádění zateplení rovné střechy poskytujeme kompletní servis. V rámci zateplení ploché střechy pro vás vypracujeme projektovou dokumentaci, zajistíme stavební povolení, provedeme stavební dozor a zajistíme kolaudaci. Na základě dlouholetých zkušeností provádíme zateplení ploché střechy s využitím efektivních a moderních postupů. Samozřejmostí je vždy profesionální přístup všech zaměstnanců firmy.

Zateplení ploché střechy je u naší firmy vždy nabízena tzv. na „klíč“. Pracují pro nás všechny potřebné stavební profese a máme k dispozici veškerou potřebnou stavební techniku. Koordinujeme práci jednotlivých řemeslníků a denně kontrolujeme jejich činnost. Jsme schopni zrealizovat v podstatě jakýkoliv váš požadavek týkající se zateplení rovné střechy. U firmy Bohemia Decor Group s.r.o. za vás vše zrealizuje dobře sehraný tým!

Zaručujeme profesionální služby v krátkém čase se vstřícným a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Mimo zateplení ploché střechy Vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Starší bytové domy, o něco novější paneláky a starší rodinné domy nebo chaty s plochou střechou, vykazují v tepelné izolaci střechy velmi slabé místo. I když zateplení rovné střechy mají, je nekvalitní, poplatné době vzniku stavby.

Zateplení ploché střechy - čím začít?

Aby bylo zateplení ploché střechy provedeno správně, je potřeba oslovit odborníka, který zhotoví projekt, určí tloušťku tepelné izolace a podle konstrukce a typu střechy vybere správný materiál pro zateplení rovné střechy. Pokud je plochá střecha účelově zatížená, musí zvolit takový materiál, který bude schopen účelové zatížení přenášet. Záleží také na tom, jestli se provádí zateplení ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové.

Zateplení ploché rovné střechy - proč?

Zateplení ploché rovné střechy - izolace jednou provždy

Žádné teplotní výkyvy a průvany, příjemné klima a bydlení, záruka dlouhověké izolace, vaše střecha bude chránit dům před povětrnostními vlivy po několik generací.

Zateplení ploché rovné střechy - hodnota objektu

S tepelnou izolací rovné střechy se zvýší užitná hodnota domu a také kvalita bydlení, kterou oceníte po celý rok.

Zateplení ploché rovné střechy - úspora

Izolace rovné střechy sníží průniky tepla až o 50 %. Ušetříte tak za náklady na vytápění, proto se investice do izolace ploché střechy dlouhodobě vyplatí.

Zateplení ploché rovné střechy - teplotní stabilita

Tepelně izolovaná střecha zamezí tepelným mostům i zatékání. V bytech pod střechou nebo v půdním prostoru vytvoří optimální, stabilní klima. Vy se tak budete na půdě cítit příjemně jak v létě, tak v zimě.

Zateplení ploché střechy - jak jí provádíme?

 • Před započetím prací vám předáme všechna telefonní čísla pracovníků odpovědných za realizaci vaší zakázky.
 • Začínáme prohlídkou objektu, zaměřením střechy, zjištěním skladby stávajícího střešního souvrství včetně provedení sondy.
 • Navrhneme a nejvhodnější řešení zateplení ploché střechy a materiály - správný typ, tloušťku izolace a její správnou ochranu (folie, lepenka s posypem, modifikovaný asfaltový pás).
 • Navrhneme správnou parozábranu podle provozních podmínek interiéru posuzovaného objektu.
 • Zpracujeme kompletní cenovou nabídku včetně podrobného položkového rozpočtu.
 • Po dohodnutí smluvních podmínek provedeme tahové zkoušky pro určení způsobu kotvení nové střešní izolace. Návrh kotevního plánu (mechanické kotvení) závisí na tvaru, výšce a umístění budovy v terénu a na použitém izolačním materiálu.
 • Odstraníme zbylé staré vrstvy lepenky nebo jiných materiálů a odpad odvezeme a ekologicky zlikvidujeme.
 • Vlastní izolační práce na nové zateplení ploché střechy provádíme průměrnou rychlostí cca 100 m2 za 3 dny běžné střechy.
 • Veškeré menší nadstřešní prvky (komíny, vzduchotechnika) opláštíme použitým hydroizolačním materiálem.
 • Při zateplení ploché střechy pracujeme pouze s certifikovanými a prověřenými materiály, které zaručují nejvyšší kvalitu a dlouhodobou životnost (hydroizolační folie PVC nebo TPO, modifikované asfaltové pásy s posypem nebo bez posypu).
 • Nejpozději po roce  (po prvním zimním období) provedeme zdarma garanční prohlídku střechy.

Zateplení rovné střechy - výběr izolací

Zateplení rovné střechy má zpravidla za úkol zvýšit tepelný odpor střešního pláště, snést zatížení od technologií, pohybu osob na střeše a povětrnostních vlivů. Zateplení ploché střechy musí být, až na výjimky, krytá hydroizolací tak, aby nemohlo docházet k zatékání do střešního pláště.

Mnoho střešních plášťů však nesplňuje tepelně izolační požadavky, protože jejich správnou funkci narušily chyby způsobené v určité fázi návrhu, přípravy nebo aplikace zateplení. Zanedbání byť jen drobné chyby může časem přerůst až do poruchy způsobující havarijní stav konstrukce.

Zateplení ploché střechy - osvědčené materiály

 Hydroizolační folie PVC nebo TPO      

Tyto izolační materiály mají vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a velmi dobrou chemickou odolnost vůči agresivním vlivům ovzduší. Strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání, vysoká propustnost pro vodní páry, vynikající svařitelnost, minimální přitížení nosné konstrukce střechy, minimální požární zatížení objektu, hygienická a ekologická nezávadnost, to všechno jsou klady tohoto izolačního materiálu.

SBS modifikované asfaltové pásy 

Modifikované asfaltové pásy jsou vyztužené kvalitními nosnými vložkami, které se liší dle zamýšleného použití pásu a dodávají tomuto materiál výborné mechanické vlastnosti, jako je např. velmi dobrá pevnost v tahu, průtažnost, vysoká odolnost proti statickému a dynamickému proražení a jiné. Pásy jsou vždy opatřeny posypem. Posyp může být minerální (drcená břidlice) nebo keramický, přibarvovaný a hydrofobizovaný.