Zateplení stěn a fasád

Je vám doma zima, i když topíte?

Obvodové stěny a fasády představují největší plochu domu a tvoří společně se střechou hlavní hráz nepřízni počasí. Oddělují okolní svět a jeho povětrnostní podmínky od života uvnitř domu. Musí být schopny udržet vnitřní teplo a také odfiltrovat venkovní hluk. Pokud to neposkytují, musí jim k tomu pomoci zateplení. Kvalitním návrhem a odborně provedenou realizací zateplení stěn a fasád lze snížit tepelné ztráty o více než 50%. Dobře zateplená stěna a fasáda také zamezuje pronikání hluku z rušného městského prostředí.

Jakým způsobem provést zateplení stěn a fasád, vám rádi poradí profesionálové z firmy Bohemia Decor Group s.r.o.. Jsme schopni vám nabídnout na základě dlouholetých zkušeností profesionální, efektivní a moderní způsoby zateplení stěn a fasád. Náš stavební projektant, energetický poradce či jiný odborník zabývající se konstrukcemi staveb a stavební fyzikou vám dokáže ve všem pomoci.

Nabízíme vám kompletní zhotovení stavební projektové dokumentace, zajištění veškerých administrativních úkonů a hlavně samotné bezproblémové provedení rekonstrukce. Všechny stavební práce spojené se zateplením stěn a fasád jsou prováděny a dozorovány kvalifikovanými pracovníky a řemeslníky.

Při práci používáme všechny dostupné nejmodernější postupy a materiály té nejvyšší kvality určené pro zateplení stěn a fasád. Jsme certifikovaná firma pro zateplovací systémy. Pokud potřebujete rekonstruovat, opravovat, neváhejte nás kontaktovat. Zrealizujeme jakýkoliv váš požadavek týkající se zateplení stěn a fasád.

Mimo izolace podkroví Vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Zateplení stěn a fasád od společnosti Bohemia Decor GRouo s.r.o.

Nabízíme vám ideální možnost vyřešit zateplení stěn a fasád na „klíč“. Nebudete muset shánět jednotlivé řemeslníky ani plánovat jejich činnosti. U firmy Bohemia Decor Group s.r.o. za vás vše zrealizuje dobře sehraný tým. Zateplení stěn a fasád u nás proběhne v krátkém časovém úseku a za rozumných cenových podmínek. Zaručujeme vám profesionální služby se vstřícným a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Zateplení stěn a fasád - vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Zateplení stěn a fasád - výhody

  • Snížení každoročních nákladů na vytápění.
  • Nová vzhledová stránka nemovitosti
  • Lepší tepelné vlastnosti objektu - menší energetická náročnost budovy
  • Sníží přehřívání pokojů v létě
  • Omezení tvorby plísní a nepříjemných vodních par
  • Zvýšení vnitřní teploty stěn a tím i tepelné pohody místností
  • Chrání zdivo proti mrazu, prodlužuje životnost stavby
  • Zvýšení celkové hodnoty dané stavby

Zateplení stěn a fasád je finančně navratitelné během několika let, což poznáte již po prvním roce obývání této nemovitosti.

Zateplení stěn a fasád - jaké jsou možnosti?

V praxi jsou používány dva způsoby zateplení stěn a fasád, a to venkovní a vnitřní. Každý z těchto způsobů má své výhody i nevýhody.

Zateplení stěn a fasád z vnější strany

Z vnější strany lze u suchého zdiva provádět zateplení stěn a fasád kontaktním způsobem. Pro zateplení suchého obvodového zdiva nejčastěji používáme fasádní pěnový polystyren nebo minerální vlnu.

U navlhlého zdiva, kde nelze udělat vodorovné izolace proti vzlínající vodě, nejčastěji používáme jako izolant minerální vlnu, případně perforovaný polystyren (tzv. open systém difúzně otevřený, jenž lze použít na zdivo s vlhkostí až 10 %).

Desky pro izolaci obvodového zdiva z vnější strany se lisují do desek o velkosti 1000×500 mm, jejich tloušťka se pohybuje od 10 do 200 mm. Na obvodové zdivo se desky lepí speciálními lepidly o tloušťce 3 – 5 mm. Povrch desek se upravuje lepidlem a izolace je zakončena omítkou o maximální tloušťce 5 mm. Pro dokonalé spojení desek se zdivem se používá kotvení pomocí talířových hmoždinek.

Pro omítky na izolace obvodového zdiva z vnější strany je vhodné použít vápenné omítky popřípadě dražší silikátové nebo silikonové.

Zateplení stěn a fasád z vnitřní strany

Výhoda zateplení stěn z vnitřní interiérové strany je možnost provádět práce bez lešení a také za nepříznivého počasí. Nevýhodou je však zmenšení vnitřní užitné plochy izolovaných místností, nutnost přemístění vodovodních armatur, vypínačů, elektrických zásuvek, veškerého vnitřního vybavení, koberců a atd. V době prací při zateplení stěn z vnitřní strany nelze místnosti nerušeně užívat.

Zateplení stěn z vnitřní strany s sebou nese řadu úskalí, které při nedodržení technologie mohou poškodit funkčnost izolace. U takto zateplené stěny se snižuje akumulační schopnost, hrozí riziko akumulace vlhkosti uvnitř zdiva a v zimních měsících může dojít k promrzání.

Zateplení stěn z vnitřní strany se využívá hlavně u starších domů, kde je zapotřebí zateplit třeba jen jednu místnost.

Zateplení stěn a fasád – porovnání ceny

Orientační tabulka uvádí v procentech, jak se zhruba liší cena kompletního zateplení stěn a fasád podle tloušťky a druhu použité izolace, přičemž základem srovnání (100 %) je izolační systém s polystyrenovou deskou o síle 200 mm.

Izolační materiál

R
Tepelný odpor m2K/W

U
Součinitel prostupu tepla W/m2.K

Cena
(zhruba)
v %

Fasádní polystyren 50 mm 

1,35

0,74

85

Fasádní polystyren 100 mm 

2,65

0,375

92

Fasádní polystyren 200 mm

5.30

0,189

100

Fasádní polystyren 300 mm

7,95

0,124

110

Minerální vlna 300 mm

7.55

0,133

210

Foukaná celulóza v dřevěném roštu 
270 mm, DVD 60 mm

7,62

0,131

200

Také by Vás mohla zajímmat anše nabídka v oblasti rekonstrukce bytu.