Revize komínů

Bez revize komína riskujete nejen pokutu, ale i újmu na zdraví a ztrátu majetku!

Revize komínů je proces posouzení spalinové cesty, při kterém se hodnotí stavební část, funkčnost komínového systému, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem, z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky).

Od 1. 1. 2011 má většina vlastníků nemovitostí ze zákona povinnost pravidelně čistit a provádět revize všech spalinových cest, komínů, kouřovodů a spotřebiče. Nařízené revize komínů platí pro domácnosti v rodinných a bytových domech i pro chatové objekty a chalupy. Revizi se nevyhnou komíny od kotlů a karem na plyn. Z této povinnosti jsou vyjmuti pouze ti, kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii.

Nutnost revize komínů je dána tím, že topná soustava je zdrojem největších rizik spojených s užíváním jakékoliv stavby. Pokud nebudete spalinové cesty udržovat, hrozí vám obrovské riziko vzniku požáru či otravy kysličníkem uhelnatým a také riziko pokuty až 25 tisíc korun. V neposlední řadě při správném udržování a optimalizování spalinové cesty ušetříte ročně nemalé finanční prostředky.

Revizi komínů smí provádět pouze certifikovaný revizní technik se specializací na provádění revize komínů. Pokud chcete předejít nehodám a pokutám může vám firma Bohemia Decor Group s.r.o. nabídnout služby certifikovaného revizního technika se specializací na provádění revize komínů. Zajistíme pro vás kompletní revizi komínů bez dlouhých čekacích lhůt!

Mimo revize komínů vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Provádíme:

 • evize komínů a komínových systémů u krbů

 • revize komínů a komínových systémů u kamen

 • revize komínů a komínových systémů všech typů kotlů

 • revize komínů a komínových sytému u plynových karem

 • vypracujeme výchozí revizní zprávy k nově provedené spalinové cestě nebo její zpracování při výměně spotřebiče

Odborníci z naší firmy vám poradí a zdarma vypracují nezávaznou nabídku a cenovou kalkulaci. Revizi komínů s vámi budeme dopředu řádně konzultovat. Neváhejte nás kontaktovat, abychom vám udělali nabídku na revizi komínů.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

 

Revize komínů

Při revizi komínů jde o odborné posouzení jejich celkového stavu. Zároveň také zahrnuje kontrolu požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby.

Revizi komínů smí provádět certifikovaný revizní technik nebo kominík, který je zároveň certifikovaným revizním technikem.

Při revizi komínů musí zákazník zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty, tedy od spotřebiče až po ústí komína. Nezbytný je přístup k samotnému spotřebiči i na střechu. Máte-li kotel na tuhá paliva, musíte zajistit přístup také ke komínovým dvířkům kvůli vybírání sazí.

Revize komínů - kdy je nutná provést:

 • před uvedením spalinové cesty do provozu
 • po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě
 • při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Revize komínů - co musí zajistit zákazník:

 • výkresovou dokumentaci objektu
 • technickou dokumentaci objektu
 • dokumentaci ke spotřebiči
 • dokumentaci ke komínu
 • zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu a na komín).

Revize komínů - příhodná doba:

Nejvhodnější doba pro revizi nebo čištění komína je po ukončení topné sezóny, tedy na jaře. Na podzim, kdy mnoho lidí při prvním zatopení zjistí, že komín zlobí, pak přemíra klientů prodlužuje objednací dobu. Jestliže chcete provést revizi komínů během topné sezóny, musíte před revizí přestat topit, aby spalinové cesty vychladly.

Revize komínů - revizní zpráva:

Revizní zpráva musí obsahovat jméno a příjmení revizního technika i majitele objektu, dále popsané nedostatky zjištěné a odstraněné na místě, i nedostatky, jejichž odstranění bylo dočasně odloženo. Nesmí chybět ani specifikovaný popis čištěné spalinové cesty. Zpráva o revizi komína platí jeden rok ode dne, kdy revize komínů proběhla.

Cena revizní zprávy za revizi komína se pohybuje kolem 1500 korun, závisí na typu komína, jeho výšce a průměru.

Desatero bezpečného komína

1. Jakýkoliv komín, který používáte, musíte minimálně jednou za rok zajistit jeho revizi. Je jedno, jestli se jedná o komín pro plynový kotel, kamna na dřevo, kotel na pevná paliva, krb nebo krbová kamna s výměníkem.

2. Pokud komín nepoužíváte a chcete se vyhnout revizi, je nutné ho v ústí zabezpečit proti dešti a v místě připojení spotřebiče označit »mimo provoz«.

3. Revize komínů a spalinových cest se nedělají pouze u nových a upravovaných komínů, před uvedením do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína.

4. Revizi komínů musíte mít i při změně druhu paliva, výměně spotřebiče, po komínovém požáru nebo při výskytu trhlin ve spalinové cestě či jen podezření na ně.

5. Revize smí provádět pouze certifikovaný revizní technik komínů nebo kominík, který je současně certifikován jako revizní technik. U komínů, které tuto revizi už mají a běžně je používáte, stačí pouhá kontrola, kterou může dělat i živnostník – kominík.

6. Máte-li kotel o výkonu do 50 kW, můžete si provést čištění komínu sami. Každé čištění musíte uvést do tzv. požární knihy.

7. Čištění komínů byste podle nové vyhlášky měli provádět alespoň třikrát do roka.

8. Alespoň jednou za rok musí komín prohlédnout odborník, kterému předložíte požární knihu, a ten vám vystaví zprávu o kontrole. Pokud zprávu nemáte a komín používáte, hrozí vám pokuta až 25 tisíc korun! Kominík vám ze zprávy nechá kopii, kterou budete potřebovat třeba jako doklad pro pojišťovnu, pro případ požáru.

9. Pokud byste doklad o revizi ztratili, je možné se obrátit na technika, který revizi prováděl, a který by měl mít v dokladech uloženu jeho kopii. „Pokud se ukáže, že pojistná událost vznikla v přímé souvislosti se zanedbáním péče o komín, může dojít i ke krácení pojistného plnění,“

10. Kominík přináší štěstí

To, že kominík přináší štěstí, není žádnou novinkou - traduje se, že je to už z dob Marie Terezie. Rychlé hledání knoflíku na oblečení, když potkáte kominíka a zklamání, když žádný nenajdete, zná každý. Ještě účinnější ale je si na kominíka přímo sáhnout. Ovšem ono je to s tím trošku jinak. Mezi kominíky se traduje, že za celou pověrou stojí samotná Marie Terezie. Na zámeckém dvoře údajně potkala dvorního kominíka a zeptala se ho, jestli vyčistil všechny komíny. Když odpověděl, že ano, ověřila si pravdivost jeho tvrzení tím, že rukou přejela jeho oděv. A když její ruka zůstala černá, řekla kominíkovi „Máš štěstí“…..