Revize

Revize elektroinstalace

Potřebujete ve vaší domácnosti provést revizi elektroinstalace? Revize elektroinstalace a hromosvodů patří k základním povinnostem každého vlastníka nemovitosti. Tato povinnost je zakotvena v právních i prováděcích předpisech. Pojišťovny v případě porušení této povinnosti v kombinaci s pojistnou událostí obvykle krátí plnění ve většinovém rozsahu...
Revize elektroinstalace

Revize komínů

Bez revize komína riskujete nejen pokutu, ale i újmu na zdraví a ztrátu majetku! Revize komínů je proces posouzení spalinové cesty, při kterém se hodnotí stavební část, funkčnost komínového systému, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem, z nichž...
Revize komínů

Revize plynových kotlů plynu

Vlastníte-li plynový kotel, víte, že ze zákona musí pravidelně procházet revizí? Revize plynových kotlů upravuje vyhláška 85/1978 Sb., na základě které musí osoba zodpovědná za plynové zařízení zajistit revizi plynových kotlů nejméně jednou za tři roky. Tato vyhláška se vztahuje na všechna plynová zařízení. Revize plynových kotlů jsou nutné kvůli...
Revize plynových kotlů