Zateplení šikmé střechy

Chcete získat z podkroví další obytný prostor? Potřebujete zateplit šikmou střechu!

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Šikmá střecha představuje ihned po fasádě zásadní zdroj úniků tepla z domu, Proto je potřeba její izolaci věnovat dostatečnou pozornost. Zateplením šikmé střechy získáme příjemné podkrovní prostory pro bydlení. V létě znesnadní snadný prostup tepla od slunečního záření dovnitř domu a v zimních obdobích zamezí únikům tepla. Tím můžete výrazně snížit své účty za energie. Zateplení šikmé střechy vám úsporou energií investici vloženou do izolace brzy vrátí.

Zateplení šikmé střechy od Bohemia Decor Group

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. má s realizací zateplení šikmé střechy dlouholeté zkušenosti. Svoje profesionální služby vám nabízíme nejen při zateplení šikmé střechy, ale také při rekonstrukcích podkroví, realizaci půdních vestaveb nebo izolacích půdních zdí. Na základě dlouholetých zkušeností provádíme zateplení šikmé střechy s využitím všech moderních postupů. Můžeme vám nabídnout komplexní zateplení šikmé střechy včetně následné montáže střešních oken, osazení klempířských prvků a pokládky střešní krytiny tzv. na „klíč“.

Pro bezchybné provedení zateplení šikmé střechy disponujeme všemi potřebnými odbornostmi – zedníky, pokrývači, truhláři, elektroinstalatéry, atd. Práci všech řemeslníků vždy koordinuje vedoucí pracovník a denně kontroluje jejich činnost. U firmy Bohemia Decor Group s.r.o. za vás vše zrealizuje dobře sehraný tým. Jsme schopni zrealizovat jakýkoliv váš požadavek týkající se zateplení šikmé střechy. Samozřejmostí je profesionální přístup všech zaměstnanců firmy.

Při zateplení šikmé střechy zajišťujeme také vypracování projektové dokumentace, zajišťujeme stavební povolení, provádíme stavební dozor a poskytujeme kompletní servis během prací až po zajištění kolaudace. Zaručujeme vám profesionální služby v krátkém čase se vstřícným a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani příliš velká. Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Mimo zateplení šikmé střechy a zateplení ploché střechy vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

K správnému řešení zateplení šikmé střechy patří nejen starost o vlastní tepelné izolace, ale i o celkové fungování izolovaného interiéru. Propojuje se zde problematika tepelného zabezpečení interiéru, ochrany konstrukcí i hygieny bydlení. Důležité je promyšlení samotného záměru a projektu i dokonalé řemeslné provedení.

Zateplení šikmé střechy - proč?

Teplotní stabilita - správně zateplená šikmá střecha zamezí tepelným mostům i zatékání a hlavně v půdním prostoru vytvoří optimální klima. Vy se tak budete na půdě cítit příjemně jak v zimě, tak v létě.

Úspora - zateplení šikmé střechy dokáže snížit průnik tepla až o 50 %. Značně tak ušetříte na nákladech za vytápění, proto se investice vložená do zateplení střechy dlouhodobě vyplatí.

Hodnota objektu - zateplením šikmé střechy se zvýší nejen užitná hodnota domu, ale především také kvalita bydlení, kterou oceníte po celý rok.

Izolace jednou provždy - záruka dlouholeté funkční izolace, příjemné klima a bydlení, žádné teplotní výkyvy, vaše střecha bude chránit dům před povětrnostními vlivy po několik generací.

 

Zateplení šikmé střechy - správná volba izolace = základ výsledného efektu

Zateplení šikmé střechy lze v případě dvouplášťové střechy umístit mezi krokve, u jednoplášťové střechy nad krokve. Při zateplení šikmé střechy je situace složitější než třeba při izolaci zdí a k omezení tepelných ztrát nestačí pouze umístit mezi krokve co největší vrstvu izolačního materiálu. Zateplení šikmé střechy má za úkol zvýšit tepelný odpor střešního pláště a také snést zatížení od technologií a povětrnostních vlivů.

Vhodné typy izolací pro konstrukce šikmých střech

  • tepelné izolace na bázi foukané celulózové izolace
  • tepelné izolace na bázi pěnového polystyrenu
  • tepelné izolace na bázi foukané kamenné vlny
  • tepelné izolace na bázi minerální vlny
  • tepelné izolace na bázi stříkané PUR pěny
  • kombinace těchto materiálů

Zateplení šikmé střechy - konstrukční řešení

Pojistná hydroizolační fólie - důležité je dbát na vodotěsnost a paropropustnost této vrstvy.

Zateplení šikmé střechy mezi krokvemi při výběru izolace šikmé střechy mezi krokvemi musíme vždy věnovat dostatečnou pozornost perfektní práci. Izolační materiál se musí aplikovat napevno tak, aby nevznikaly netěsnosti. Nevhodně zvolená izolace nebo nedostatečně určená tloušťka tepelného izolantu může způsobovat tepelné ztráty izolace šikmé střechy.

Parozábrana - nesprávně zvolená parozábrana při izolaci šikmých střech nebo porušení parozábrany může zapříčinit pronikání vlhkosti do zateplení šikmé střechy. Tím by mohlo dojít ke snížení její schopnosti tepelně izolovat. Parozábranu je nutné ukládat natěsno. Spoje by měly být přelepeny nebo dostatečně přeloženy.

Doplňková tepelná izolace šikmé střechy - pokud nepoužijeme doplňkovou tepelnou izolaci, může dojít k tvorbě tepelných mostů a představuje to riziko vzniku povrchové kondenzace.

Konečný pohledový obklad šikmé střechy - u všech použitých obkladů je nutné dbát na to, aby se konstrukčními prvky neporušila parozábrana. V současnosti se často jako pohledové obklady používají různě profilované dřevěné obklady nebo obklady ze sádrokartonových desek.

Zateplení šikmé střechy - materiály:

Foukaná celulóza

Foukaná celulózová izolace je vyrobena z recyklovaného novinového papíru. Technologie izolace spočívá v zafoukání izolace, kdy speciální stroj zaplní izolací připravené dutiny stěn, střech nebo stropů a míst, kam běžnou izolaci nelze aplikovat. Vytvoří velmi kompaktní izolační vrstvu. Ta je upravena tak, aby odolala požáru, hnilobě, hlodavcům i hmyzu.

Pěnový polystyren (EPS)

Pěnový polystyren je klasický materiál pro izolaci krovů. Dodává se v nařezaných blocích a vyznačuje se velmi dobrými tepelně izolačními parametry. V případě jeho použití v krovu je nutné zajistit spolehlivou hydroizolaci. K výhodám použití pěnového polystyrenu patří jeho přijatelná cena.

Foukaná kamenná vlna

Další druh možné foukané izolace představuje kamenná vlna. Foukaná izolace z kamenné vlny zvyšuje odolnost správně vyplněných konstrukcí. Výborná je reakce na oheň, a to na stupni A1. Izolace je k mání ve třech modifikacích a každá se hodí k různým možnostem použití.

Minerální vlna

Minerální vlna se vyrábí tavením hornin (nejčastěji čediče nebo křemene), která je řezána do rolí nebo desek standardních rozměrů. Má vysoký bod tání a odolává velmi dobře ohni. Ani minerální izolace by ale neměla být dlouhodobě vystavována vlhku. Při její instalaci je nutné chránit pokožku a dýchací cesty před prachem z minerálních vláken.

Stříkaná polyuretanová pěna (PUR pěna)

Jedná se o tepelnou i zvukovou izolaci, která dokonale přilne k povrchu a utěsní každou skulinku. Jejím použitím vznikne homogenní vrstva bez spár, eliminující tepelné mosty. Stříkaná izolace z PUR pěny neztrácí izolační vlastnosti po celou dobu životnosti. Je odolná vůči bakteriím, plísním a odpuzuje hlodavce.